EUREKA/Eurostars

U sklopu aktivnosti upravljanja EUREKA programom, EUREKA tajništvo kreiralo je dvije nove promotivne brošure o programima EUREKA i Eurostars s ciljem informiranja malih i srednjih poduzetnika o tim programima i mogućnostima prijave u iste. S obzirom da oba programa podrazumijevaju međunarodnu suradnju, katalozi su na engleskom jeziku.