HAMAG-BICRO objavljuje Javni poziv za iskazivanje interesa za sudjelovanje u provedbi financijskog instrumenta ESIF Ograničeno portfeljno jamstvo za leasing društvo. Detalji samog poziva nalaze se u niže priloženoj dokumentaciji.

Detalji samog poziva nalaze se u niže priloženoj dokumentaciji.

Poziv za iskazivanje interesa – leasing društvo
Prilog-I  - Uvjeti ESIF ograničena portfeljna jamstva
Prilog-II - Obrazac za iskazivanje interesa leasing
Prilog-III - Izjava o nepostojanju situacije za isključenje
Prilog IV - Izjava o ovlaštenju za provođenje  relevantne provedbene zadaće na razini EU i nacionalno
Prilog-V - Izjava o nepostojanju supervizorskih mjera nad gospodarskim subjektom
Prilog-VI -Izjava radi utvrđivanja relevantnog iskustva gospodarskog subjekta u kreditiranju MSP-a
Prilog-VII - Izjava o posjedovanju odgovarajućeg računovodstvenog sustava i sustava interne kontrol
Prilog-VIII - Izjava o pristanku na reviziju
Prilog-IX - Izjava o posjedovanju jasne i vjerodostojne metodologije za identifikaciju i ocjenjivanje
Prilog-X - Izjava o prihvaćanju mjera za usklađivanje interesa i ublažavanje mogućih sukoba intere
Prilog-XI - Sporazum portfeljna jamstva

Prilog 2 - Obavijest o uključivanju
Prilog 3 - Obavijest o isključivanju
Prilog 4 - Obavijesti o reprogramiranju
Prilog 5 - Izvješće
Prilog 6 - Obavijest o potpori
Prilog 7 - Program ESIF jamstva Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
Prilog 8 - Obvezni sadržaj ugovora o leasingu
Prilog 9  - Uvjeti ESIF ograničena portfeljna jamstva
Prilog 10 - Poziv za plaćanje
Prilog 11 - Obrazac za administrativnu kontrolu
Prilog 12 -  Upute informiranja, vidljivosti i promidžbe
Prilog 13 - Izjava o korištenju potpore male vrijednosti

 

Temeljem Javnog poziva za iskazivanje interesa za sudjelovanje u provedbi Programa ESIF Ograničeno portfeljno jamstvo – leasing društvo, u nastavku se nalazi informacija o leasing društvu koje je odabrano za sudjelovanje u provedbi ovog financijskog instrumenta:
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE S-LEASING d.o.o.

O daljnjim koracima biti ćete obaviješteni u narednom razdoblju putem kontakata ostavljenih u Obrascu za iskaz interesa.