HAMAG-BICRO objavljuje Javni poziv za iskazivanje interesa za sudjelovanje u provedbi Programa ESIF pojedinačna jamstava koji se sufinancira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.
Detalji samog poziva nalaze se u niže priloženoj dokumentaciji.

I) Banke i druge financijske institucije koje imaju pravo odobravati kredite mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva
Javni poziv banke ESIF pojedinačno jamstvo
Obrazac za iskaz interesa-banke
Izjava_1
Izjava_2
Izjava_3
Sporazum II. razine pojedinačna jamstva - banke

II) Leasing društva
Javni poziv leasing društva ESIF pojedinačno jamstvo
Obrazac za iskaz interesa leasing društva
Izjava_1
Izjava_2
Izjava_3
Sporazum II. razine pojedinačna jamstva - leasing

Temeljem Javnog poziva za iskazivanje interesa za sudjelovanje u provedbi Programa ESIF Pojedinačna jamstva za banke i leasing društva, u nastavku se nalazi informacija o bankama i leasing društvima koje su odabrane za sudjelovanje u provedbi ovog financijskog instrumenta:

KENTBANK D.D.

KARLOVAČKA BANKA D.D.

RAIFFEISEN LEASING D.D.

OTP LEASING D.O.O.

O daljnjim koracima biti ćete obaviješteni u narednom razdoblju putem kontakata ostavljenih u Obrascu za iskaz interesa.

Datum objave: 02.11.2021.

logo-hamag-footer-small

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

  • Ksaver 208, Zagreb, Hrvatska
  • info [at] hamagbicro.hr

Sva prava pridržana © 2017. HAMAG BICRO

Skip to content