HAMAG-BICRO objavljuje Javni poziv za iskazivanje interesa za sudjelovanje u provedbi financijskog instrumenta ESIF Ograničeno portfeljno jamstvo (za financiranje obrtnih sredstava).

Detalji samog poziva nalaze se u niže priloženoj dokumentaciji. 

Javni poziv za iskazivanje interesa za sudjelovanje u provedbi financijskog instrumenta ESIF Ograničeno portfeljno jamstvo (za financiranje obrtnih sredstava)
Prilog-I - Uvjeti provedbe financijskog instrumenta ESIF Ograničena portfeljna jamstva
Prilog-II - Obrazac za iskazivanje interesa - draft
Prilog-III - Izjava o ispunjavanju osnovnih uvjeta
Prilog-IV - Izjava o ovlaštenju za provođenje relevantne provedbene zadaće-na razini EU i nacionalnog zakona i politika
Prilog-V - Izjava o nepostojanju supervizor. mjera
Prilog-VI - Izjava radi utvrđivanja relevantnog iskustva gospodarskog subjekta u kreditiranju MSP-a
Prilog-VII_Izjava o posjedovanju odgovarajućeg računovodstvenog sustava i sustava interne kontrole
Prilog-VIII - Izjava o pristanku na reviziju
Prilog-IX - Izjava o posjedovanju jasne i vjerodostojne metodologije za identifikaciju i ocjenjivanje krajnjih korisnika
Prilog-X - Izjava o prihvaćanju mjera za usklađivanje interesa i ublažavanje mogućih sukoba interesa
Prilog-XI - Predložak Sporazuma o suradnji

Prilozi sporazuma

Temeljem Javnog poziva za iskazivanje interesa za sudjelovanje u provedbi Programa ESIF Ograničeno portfeljno jamstvo (za financiranje obrtnih sredstava), u nastavku se nalazi informacija o bankama koje su odabrane za sudjelovanje u provedbi ovog financijskog instrumenta: 

Banka Kovanica d.d.
BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska

Croatia banka d.d.

OTP banka d.d

Partner banka d.d.

Podravska banka d.d.

O daljnjim koracima biti ćete obaviješteni u narednom razdoblju putem kontakata ostavljenih u Obrascu za iskaz interesa.

base-logo-MS-tagline

Pomognite nam da se poboljšamo slanjem komentara / Please help us improve

hb-feedback