Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)

upućuje

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJAVA

za sufinanciranje istraživačko-razvojnih projekata za poduzetnike kroz Program provjere inovativnog koncepta

(PoC7 PRIVATE)

Sedmim pozivom za sufinanciranje projekata kroz Program provjere inovativnog koncepta pozivaju se zainteresirani koji zadovoljavaju uvjete javnog poziva da prijave svoje projekte preko Prepoznatih centara zaduženih za pružanje podrške natjecateljima kroz postupak prijavljivanja i implementaciju projekata. Detaljne informacije o Programu PoC7 i uvjetima sufinanciranja nalaze se u «Priručniku za operativne postupke Programa provjere inovativnog koncepta». Priručnik, popis Prepoznatih centara i ostala dokumentacija nalaze se niže u nastavku teksta.

Cilj Programa je podrška inovacijama u ranoj fazi istraživanja kako bi se osigurao pred-komercijalni kapital za tehničku i komercijalnu provjeru inovativnog koncepta te jačanje kapaciteta i sposobnosti privatnog sektora za istraživanje, razvoj i inovacije.

Poziv je namijenjen pravnim ili fizičkim osobama koje su:

 • fizičke osobe koje imaju ozbiljnu namjeru osnovati trgovačko društvo i koje nisu vlasnici više od 50% udjela u poduzećima koja imaju status velikog poduzetnika koji se bavi istom djelatnosti kao i PoC7 natjecatelj
 • poduzetnici (trgovačka društva) koja spadaju u jedno od tri kategorije: mikro, mali i srednji poduzetnici

Napomena: Ovaj poziv nije namijenjen sufinanciranju projekata znanstveno-istraživačkih organizacija.

Program je namijenjen sufinanciranju pred-komercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa:

 • provjera i zaštita intelektualnog vlasništva,
 • izrada funkcionalnog prototipa,
 • demonstracija tehničke izvedivosti
 • dodatne aktivnosti (analiza tržišta ili izrada studije isplativosti, izrada koncepata i strategija za razvoj ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju))

Prihvatljivi projekti sufinancirat će se u iznosu od minimalno 35.000 kn do najviše 350.000 kn i u trajanju do najviše 12 mjeseci.

Intenzitet potpore:

 1. Mikro i mala poduzeća:

Program financira do 70 % ukupnih prihvatljivih troškova nastalih u okviru provedbe navedenih prihvatljivih aktivnosti. Natjecatelj se obvezuje osigurati najmanje 30 % vlastitih ili drugih izvora sredstava.

 1. Srednja poduzeća:

Program financira do 60 % ukupnih prihvatljivih troškova nastalih u okviru provedbe navedenih prihvatljivih aktivnosti. Natjecatelj se obvezuje osigurati najmanje 40 % vlastitih ili drugih izvora sredstava.

Financijska sredstva u ukupnom iznosu od 16.346.153,85 kuna raspoloživa za odobrene projekte temeljem ovog Javnog poziva osigurana su iz zajma Svjetske banke za Drugi Projekt tehnologijskog razvoja - STP II ( 78%) te iz nacionalnih izvora (22%)

Rokovi:

 

VAŽNA OBAVIJEST: Dana 05. srpnja 2018. produljuje se rok za dostavu projektnih prijava za sufinanciranje istraživačko-razvojnih projekata kroz Program provjere inovativnog koncepta.
Umjesto 12. srpnja 2018. produljuje se rok za dostavu prijava do 07. rujna 2018. do 16:00:00 sati. Ostale odredbe predmetnoga Javnog poziva ostaju neizmijenjene. 

 

Rok za administrativnu provjeru prihvatljivosti od strane prepoznatih centara je 4 radnih dana od dana zatvaranja poziva. Prepoznati centar e-mailom obavještava natjecatelje o ishodu administrativne provjere.

Rok za dostavu rezultata administrativne provjere prihvatljivosti od strane prepoznatih centara u HAMAG-BICRO je do 13. rujna u 23:59:59 sati. Rezultati provjere dostavljaju se na e-mail adresu: 

 

HAMAG-BICRO će vrednovati zaprimljene prijave projekata u sedmom krugu Programa provjere inovativnog koncepta te o ishodu obavijestiti svakog pojedinog natjecatelje putem odabranog Prepoznatog centra.

Rang lista pozitivno ocjenjenih prijava biti će javno dostupna na mrežnim stranicama HAMAG-BICRO-a.

Inidikativni plan za ugovaranje je listopad -studeni 2018.

Sredstva temeljem ovog Poziva mogu biti dodijeljena odabranim projektima nakon uspješnog završetka restrukturiranja Drugog projekta tehnologijskog razvoja (Second Science and Technology Project, STPII) koje je u tijeku.

Ugovori o sufinanciranju projekata odabranih u sedmom krugu potpisivati će se ovisno o dostupnim sredstvima financiranja.

Dodijeljena potpora iz ovog Javnog poziva ne ulazi kategoriju “de minimis” potpore, koja je definirana Uredbom Europske komisije.

Za više informacija o natječaju i savjetima vezanim uz prijavu molimo sve potencijalne natjecatelje da se obrate odabranom Prepoznatom centru. Sva upućena pitanja i odgovori biti će objavljeni na web stranicama HAMAG-BICRO-a.

Svi zainteresirani natjecatelji pozivaju se na Dan inovacija, koji će se održati 19. lipnja 2018. godine na lokaciji BIOCentar  (Borongajska cesta 83, 10000, Zagreb), u sklopu kojeg će se prezentirati Javni poziv PoC7 programa.  Trajanje konferencije je od 9.30 – 15.30 sati.

U Zagrebu, 11.06.2018.


Završena administrativna provjera prihvatljivosti projektnih prijava

Pitanja i odgovori PoC7


Dokumentacija vezana uz javni poziv, biti će dostupna na  web stranici HAMAG-BICRO-a.

Priručnik PoC7
Izvještaj na polovici projekta – Obrazac A
Završni izvještaj - Obrazac B (14.6.2018 naziv dokumenta navedenog u tekstu natječaja izmjenjen je iz "Obrazac B_Izvještaj Završno v3 Poc7 _xx_xx.xls" u "Obrazac B_Izvještaj Završno v4 PoC7_xx_xx.xls")
Kontrolna lista za administrativnu provjeru
Obrazac PTTE
Obrazac PFE
Okvir za upravljanjem okolišem_v2 2016 (14.6.2018 naziv dokumenta navedenog u tekstu natječaja izmjenjen je iz „Obrazac za upravljanjem okolišem 2016.“ u „Okvir za upravljanjem okolišem 2016. v2“ )

Prijavna dokumentacija:

 • Prijavni obrazac s uputama (27.6.2018. napravljena je izmjena Prijavnog obrasca s uputama, na način da je u poglavlju A.2. Odabir prepoznatog centra, izmijenjen naziv jednog od ponuđenih prepoznatih centara. Umjesto Razvojna agencija zadarske županije ZADRA naziv je promijenjen u Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske Županije – INOVAcija)
 • Dodatak 1. Proračun, analitika i provedbeni plan_v.3 (Priloženi dokument izmijenjen je 17.07.2018. Ukoliko je dokument predan u verziji v.1 ili v2., molimo da isti naknadno predate i u verziji v.3)
 • Obrazac za praćenje pokazatelja
 • Skupna izjava

Provedbena dokumentacija (faza ugovaranja)

Službena elektronska pošta Programa:

Datum objave: 05.07.2018.

Žakline Troskot, vlasnica slastičarnice Amélie Slastičarnica Amélie Nakon nekog vremena počeli smo razmatrati mogućnost uzimanja financijske potpore u HAMAG-BICRO-u, što nam je dalo nadu da ćemo iznaći rješenje kojim ćemo podmiriti troškove poslovanja, s obzirom na to da na početku nismo dobivali nikakvu pomoć od strane države osim u okviru plaća za radnike. Naše uspješne priče Nives Morović, suvlasnica Villa Nai 3.3 Projekt Villa Nai 3.3 Bez HAMAG BICRO-a ne bi ostvarili ovaj projekt. Villa Nai 3.3 ne bi postojala. Podržali su nas na sve načine koji su nam bili potrebni, od samog početka. Oni su našu ideju shvatili malo drugačije. To je najbolja podrška koju možete imati Naše uspješne priče Jasna Vlašić, suvlasnica tvrtke Air Pannonia Air Pannonia Počeli smo s jednim poslovnim zrakoplovom, a sada ih imamo tri, što nas u Hrvatskoj čini specifičnom firmom s najvećom flotom. Ne bi to postigli bez pomoći HAMAG BICRO-a koji nas je podržavao kroz sve razvojne faze. Iznos kredita bio je pozamašan te smo zbog toga još zahvalniji Agenciji što je prepoznala našu tvrtku kao klijenta koji će u budućnosti bez problema moći otplatiti taj kredit. Naše uspješne priče
logo-hamag-footer-small

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

 • Ksaver 208, Zagreb, Hrvatska
 • +385 1 488 10 43
 • info [at] hamagbicro.hr

Sva prava pridržana © 2017. HAMAG BICRO

Skip to content