Na temelju objavljenog Javnog poziva za zaprimanje projektnih prijava u sedmi krug Programa provjere inovativnog koncepta (PoC7), Prepoznati centri kao partneri u provođenju Programa proveli su administrativnu evaluaciju pristiglih projektnih prijava.

Zaprimljeno je ukupno 137 prijava, a provedenom administrativnom evaluacijom pozitivno je ocijenjeno 117 prijava koje ulaze u fazu Pune evaluacije za koju će se angažirati vanjski stručnjaci, poslovno-tehničko-tehnološki evaluatori (PTTE).

Pregled pozitivno administrativno ocijenjenih projekata prema tehnološkim područjima:

ICT44
Elektronika i elektrotehnika24
Strojarstvo i brodogradnja14
Energija i okoliš10
Tehnologija prometa2
Medicina, biomedicina, farmaceutika12
Prehrambena tehnologija4
Ostalo7

Ukupna vrijednost pozitivno ocijenjenih projekata u administrativnoj evaluaciji iznosi 50.023.606,88 kn, a ukupan traženi iznos PoC bespovratnih sredstava je 33.427.292,39 kn. Raspoloživa PoC7 bespovratna sredstva za odobrene projekte iznose ukupno 16.346.153,85 kuna.

Završetak Pune evaluacije planiran je u drugoj polovici listopada 2018. HAMAG-BICRO će obavijestiti prijavitelje o ishodu evaluacijskog postupka.

Datum objave: 03.10.2018.

logo-hamag-footer-small

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

  • Ksaver 208, Zagreb, Hrvatska
  • info [at] hamagbicro.hr

Sva prava pridržana © 2017. HAMAG BICRO

Skip to content