HAMAG-BICRO objavljuje Javni poziv za iskazivanje interesa za sudjelovanje u provedbi financijskog instrumenta ESIF Ograničeno portfeljno jamstvo.

Detalji samog poziva nalaze se u niže priloženoj dokumentaciji.

Poziv za iskazivanje interesa – banke
Prilog-I - Uvjeti provedbe financijskog instrumenta ESIF Ograničena portfeljna jamstva
Prilog-II - Obrazac za iskazivanje interesa-draft
Prilog-III - Izjava-o-ispunjavanju-osnovnih-uvjeta
Prilog-IV - Izjava o ovlaštenju za provođenje relevantne provedbene zadaće na razini EU i nacionalnog-zakona i politika
Prilog-V - Izjava o nepostojanju supervizor. mjera
Prilog-VI - Izjava radi utvrđivanja relevantnog iskustva gospodarskog subjekta u kreditiranju MSP-a
Prilog-VII - Izjava o posjedovanju odgovarajućeg računovodstvenog sustava i sustava interne kontrole
Prilog-VIII - Izjava o pristanku na reviziju
Prilog-IX - Izjava o posjedovanju jasne i vjerodostojne metodologije za identifikaciju i ocjenjivanje krajnjih korisnika
Prilog-X - Izjava o prihvaćanju mjera za usklađivanje interesa i ublažavanje mogućih sukoba interesa
Prilog-XI - Predložak sporazuma o suradnji

Prilog 1 - Sporazum razine I (bez priloga)
Prilog 2 - Obavijest o uključivanju
Prilog 3 - Obavijest o isključivanju
Prilog 4 - Obavijesti o reprogramiranju
Prilog 5 - Izvješće verzija za printanje
Prilog 6 - Obavijest o potpori
Prilog 7 - Program ESIF jamstva Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
Prilog 8 - Obvezni sadržaj ugovora o kreditu
Prilog 9 - Uvjeti ESIF ograničena portfeljna jamstva
Prilog 10 - Poziv za plaćanje
Prilog 11 - Obrazac za administrativnu kontrolu
Prilog 12 - Upute informiranja, vidljivosti i promidžbe
Prilog 13 - Izjava o korištenju potpore male vrijednosti

Temeljem Javnog poziva za iskazivanje interesa za sudjelovanje u provedbi Programa ESIF Ograničeno portfeljno jamstvo – banke, u nastavku se nalazi informacija o bankama koje su odabrane za sudjelovanje u provedbi ovog financijskog instrumenta: 

KENTBANK D.D.
SLATINSKA BANKA D.D.

O daljnjim koracima biti ćete obaviješteni u narednom razdoblju putem kontakata ostavljenih u Obrascu za iskaz interesa.

Ujedno napominjemo da će se rok potpisa Sporazuma s obzirom na epidemiju korona virusa prolongirati do 30.06.2020.godine

Datum objave: 09.03.2020.

Žakline Troskot, vlasnica slastičarnice Amélie Slastičarnica Amélie Nakon nekog vremena počeli smo razmatrati mogućnost uzimanja financijske potpore u HAMAG-BICRO-u, što nam je dalo nadu da ćemo iznaći rješenje kojim ćemo podmiriti troškove poslovanja, s obzirom na to da na početku nismo dobivali nikakvu pomoć od strane države osim u okviru plaća za radnike. Naše uspješne priče Nives Morović, suvlasnica Villa Nai 3.3 Projekt Villa Nai 3.3 Bez HAMAG BICRO-a ne bi ostvarili ovaj projekt. Villa Nai 3.3 ne bi postojala. Podržali su nas na sve načine koji su nam bili potrebni, od samog početka. Oni su našu ideju shvatili malo drugačije. To je najbolja podrška koju možete imati Naše uspješne priče Jasna Vlašić, suvlasnica tvrtke Air Pannonia Air Pannonia Počeli smo s jednim poslovnim zrakoplovom, a sada ih imamo tri, što nas u Hrvatskoj čini specifičnom firmom s najvećom flotom. Ne bi to postigli bez pomoći HAMAG BICRO-a koji nas je podržavao kroz sve razvojne faze. Iznos kredita bio je pozamašan te smo zbog toga još zahvalniji Agenciji što je prepoznala našu tvrtku kao klijenta koji će u budućnosti bez problema moći otplatiti taj kredit. Naše uspješne priče
logo-hamag-footer-small

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

  • Ksaver 208, Zagreb, Hrvatska
  • +385 1 488 10 43
  • info [at] hamagbicro.hr

Sva prava pridržana © 2017. HAMAG BICRO

Skip to content