OBZOR 2020.

O programu

Obzor 2020. (Horizon 2020) novi je program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020. godine, koji objedinjuje aktivnosti Sedmog okvirnog programa (FP7), inovacijske aspekte Programa za konkurentnost i inovacije (CIP) i EU doprinos Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (EIT). Proračun  Obzora 2020. iznosi 78,6 milijardi eura. Glavni cilj programa je rješavanje društvenih izazova te premostiti jaz između istraživanja i tržišta.

Struktura Obzora 2020. temelji se na tri glavna prioriteta: Izvrsna znanost (Excellent Science), Industrijsko vodstvo (Industrial Leadership) i Društveni izazovi (Societal Challanges).

Jedna od glavnih karakteristika okvirnog programa Obzor 2020. je jednostavnost pravila za sudjelovanje, koja se očituje u sljedećem:

 • Jedinstveni skup pravila prilagođen je cijelom istraživačkom i inovacijskom ciklusu, usklađen s financijskim uredbama, koherentan s ostalim novim programima EU
 • Jedan projekt – jedna stopa financiranja od najviše 100% ukupnih prihvatljivih direktnih troškova, osim za aktivnosti vezane za komercijalizaciju i izlazak na tržište gdje će se primjenjivati maksimalno 70% prihvatljivih troškova, dok se za indirektne troškove priznaje paušalni iznos (flat stopa) od 25%
 • Jednostavni evaluacijski kriteriji – izvrsnost, učinak i implementacija (za ERC samo kriterij izvrsnosti)
 • Novi oblici financiranja namijenjeni za inovacije su: predkomercijalne odnosno predtržišne nabave, poticajne nagrade, namjenski krediti i vlasnički instrumenti
 • Međunarodno sudjelovanje je olakšano, ali bolje štiti interese EU
 • Jednostavnija pravila za financiranje – paušal za indirektne troškove bez vremenika rada za osoblje koje radi puno radno vrijeme na nekom EU projektu, mogućnost prethodno definiranog paušalnog iznosa za obavljeni rad
 • Manje i preciznije ciljane kontrole i revizije – najmanja moguća razina zahtjeva za podnošenje certifikata o revizijama s krajnjim ciljem prevencije rizika i prevara
 • Poboljšana pravila zaštite intelektualnog vlasništva – osigurana ravnoteža između pravne sigurnosti i fleksibilnosti, a odredbe vezane za zaštitu intelektualnog vlasništva prilagođene su novim oblicima financiranja s naglaskom na otvoreni pristup istraživačkim publikacijama

Osim ovih pojednostavljenja, Obzor 2020. karakterizira i širi pristup, osobito za mala i srednja poduzeća kroz integrirani pristup pokrivajući cijeli inovacijski ciklus, od faze idejnog koncepta i izvodljivosti preko istraživanja, razvoja i testiranja, pa sve do komercijalizacije i izlaska na tržište. Novi Instrument za mala i srednja poduzeća (SME Instrument) koristit će se u svim društvenim izazovima i industrijskim tehnologijama. Oko 20% ukupnog proračuna za prioritet Društveni izazovi i Vodstvo u razvojnim i industrijskim tehnologijama namijenjeno je upravo malim i srednjim poduzećima, a u okviru prioriteta Industrijsko vodstvo  dvije posebne aktivnosti– Inovacije u malim i srednjim poduzećima i Pristup rizičnom kapitalu, namijenjene su isključivo malim i srednjim poduzećima koja čine osnovu poduzetništva u EU. Nadalje, malim i srednjim poduzećima se pruža potpora za sudjelovanje i u prvom prioritetu Obzor 2020- Izvrsnoj znanosti, kroz aktivnosti Marie S. Curie i aktivnostima u području budućih i nadolazećih tehnologija (FET). Aktivnosti Europske poduzetničke mreže i inicijativa Eurostars, malim i srednjim poduzećima dodatno će olakšati pristup Obzoru 2020.

Službeni dokumenti programa dostupni su ovdje.

Na hrvatskom web portalu Obzor 2020. možete pronaći više informacija o Programu,otvorenim natječajima, novostima, kao i popis svih nacionalnih kontakt osoba (NCP) za pojedina tematska područja.

Video prezentacija Antonije Mršić, načelnice Sektora za međunarodnu suradnju i poticanje inovacija u Ministarstvu obrta i poduzetništva, o mogućnostima za poduzetnike kroz Obzor 2020. dostupna je ovdje.

U HAMAG-BICRO-u djeluju nacionalne kontakt osobe za:

Mala i srednja poduzeća

Renato Vrebac

Telefon: 01 235 2629
Faks: 01 235 2602
E-pošta: 

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije  HAMAG-BICRO, Ksaver 208, Zagreb

Pristup financijskim sredstvima

Matko Bošković

Telefon: 01 488 1046
Faks: 01 488 1009
E-pošta:  

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG-BICRO, Ksaver 208, Zagreb

Jeste li visoko inovativna mala ili srednje velika tvrtka, s globalnim ambicijama? Tražite li izvrsnu poslovnu priliku ili mentorstvo, a niti značajna financijska sredstva ne bi Vam bila naodmet?

Kao dio programa Obzor 2020, Europska komisija odabire potencijalno disruptIvne inovacije u koje će investirati putem Instrumenta za male i srednje velike poduzetnike. Vaša tvrtka može dobiti do čak €2.5 milijuna.

Tko bi se trebao prijaviti?

Traže se visoko inovativne MSP tvrtke s velikim potencijalom rasta, koje imaju globalne ambicije da drastično promijene postojeće stanje na tržištu. Dobar je znak ako je Vaša tvrtka npr. locirana u poduzetničkom inkubatoru ili znanstveno- tehnološkom parku, ukoliko su Vaši inovativni projekti već dobili financiranje ili nagrade za inovacije.

Prijava projekata vrši se preko Participant portala.

 

Faze

SME Instrument provodi se u tri faze, s ciljem preobrazbe disruptivnih ideja u konkretna, inovativna rješenja s europskim i/ili globalnim utjecajem (Infografika- SME Instrument).

Tvrtkama se preporučuje prijava na Fazu 1, ali je također moguće izravno se prijaviti na ostale faze, ovisno o spremnosti same inovacije/projekta.

 

Faza 1. Procjena koncepta i izvodljivosti

 Predviđeno trajanje projekta: oko 6 mjeseci

Europska unija s €50 000 financira izradu studije izvodljivosti, kojom bi se potvrdila izvodljivost predložene disruptivne inovacije ili koncepta.

 

Faza 2. Demonstracija, replikacija, R&D

Predviđeno trajanje projekta: 1-2 godine

Financiranje daljnjeg razvoja projekta kroz inovacijske aktivnosti kao što su demonstracija, testiranje, pilotiranje, skaliranje i/ili minijaturizacija. Projektni prijedlozi trebaju biti bazirani na poslovnom planu razvijenom kroz Fazu 1 ili razvijenom na neki drugi način. Planirano sufinanciranje od strane EU-a je između €0.5 milijuna i €2.5 milijuna.

 

Faza 3. Komercijalizacija

Priprema za ulazak na tržište

Tvrtka će dobiti sveobuhvatnu podršku, trening, mentorstvo i pomoć prilikom pristupa sredstvima rizičnog kapitala, sa svrhom daljnjeg prilagođavanja inovacije u proizvod spreman za tržište.

Dodatna podrška i prilike za umrežavanje pruža se kroz aktivnosti Europske poduzetničke mreže.

Kroz Fazu 3. nije predviđeno direktno sufinanciranje EU-a.

 

Rokovi
Faza 1

8.02.2018.
13.02.2019.

12.02.2020.

3.05.2018.
7.05.2019.

6.05.2020.

5.09.2018.
5.09.2019.

2.09.2020.

7.11.2018.
6.11.2019.

4.11.2020.

Faza 2

10.01.2018.
9.01.2019.

8.01.2020.

14.03.2018.
3.04.2019.

18.3.2020.

23.05.2018.
5.06.2019.

19.05.2020.

10.10.2018.
9.10.2019.

7.10.2020.

 

Indikativni budžet

2018

2019

2020

Sveukupni godišnji budžet

479.74 milijuna EUR

552.26 milijuna EUR

600.99 milijuna EUR

Faza 1

10%

10%

10%

Faza 2

87%

87%

87%

Faza 3

1%

1%

1%

Mentoriranje i podučavanje

1%

1%

1%

Evaluacija

1%

1%

1%

Korisni dokumenti i poveznice:

Executive Agency for SMEs

Online priručnik

Savjeti za uspješnu prijavu

Video prezentacija: Boris Golob, direktor STEPRi – Savjeti evaluatora

Za termin za SAVJETOVANJE u vezi pripreme projektne prijave javiti se na: renato.vrebac [at] hamagbicro.hr

PRISTUP FINANCIJSKIM SREDSTVIMA

Mali i srednji poduzetnici na raspolaganju imaju sredstva EU-a kroz programe bespovratnih potpora, kredita, jamstava, poziva na natječaje, dotacija. Ovi oblici podrške su dostupni ili izravno svakom poduzetniku ili kroz programe na nacionalnoj razini.

Sredstva se dodjeljuju sa svrhom implementacije projekata i aktivnosti koje su povezane s pojedinim politikama Europske unije, odnosno projektima ili organizacijama koje zagovaraju interese EU-a. Uvjeti za dobivanje sredstava variraju od programa do programa i uglavnom su tematska sa specifičnim ciljevima. Stoga je potrebno proučiti uvjete svakog programa zasebno.

Informacije o tome kako pristupiti izravnim financijskim doprinosima Europske komisije u obliku bespovratnih potpora za podršku projektima ili organizacijama dostupne su ovdje.

Informacije o javnim ugovorima Europske komisije za nabavu roba i usluga, tehničke pomoći i obuke preko savjetodavnih, konferencijskih i promidžbenih usluga do knjiga, IT opreme i drugog, dostupne su ovdje.

Informacije o Strukturnim fondovima, odnosno Europskom fondu za regionalni razvoj (EFRR), Europskom socijalnom fondu (ESF), Kohezijskom fondu (KF), Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj (EPFRR), Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo možete pronaći ovdje.

Informacije o ostalim vrstama financiranja, uključujući zajmove, jamstva i financiranja vlasničkim kapitalom koja su omogućena u okviru raznih programa EU-a, a provode je lokalne financijske institucije možete pronaći ovdje.

Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća u Bruxellesu, EASME, objavila je portfolio svih financiranih projekata u Instrumentu za mala i srednja poduzeća u Obzoru 2020. (SME Instrument). Objave sadržavaju kratke opise projekata, korisnike i iznos sredstava, a mogu biti zanimljive svim prijaviteljima, kako bi bili u toku s projektima i idejama koje su dobili financiranje. Informacije su dostupne na linku ovdje.

Izdvojene vijesti

Kontaktirajte nas

 • Ksaver 208, Zagreb, Hrvatska
 • OBZOR 2020.
  obzor2020 [at] hamagbicro.hr