HAMAG-BICRO objavljuje Javni poziv za iskazivanje interesa za sudjelovanje u provedbi financijskog instrumenta ESIF Ograničeno portfeljno jamstvo.

Detalji samog poziva nalaze se u niže priloženoj dokumentaciji.

Poziv za iskazivanje interesa – banke
Prilog-I - Uvjeti ESIF ograničena portfeljna jamstva
Prilog-II - Obrazac za iskazivanje interesa banke
Prilog-III - Izjava-o-ispunjavanju-osnovnih-uvjeta
Prilog-IV - Izjava o ovlaštenju za provođenje relevantne provedbene zadaće na razini EU i nacionalnog-zakona i politika
Prilog-V -Izjava o nepostojanju supervizor. mjera
Prilog-VI - Izjava radi utvrđivanja relevantnog iskustva gospodarskog subjekta u kreditiranju MSP-a
Prilog-VII - Izjava o posjedovanju odgovarajućeg računovodstvenog sustava i sustava interne kontrole
Prilog-VIII - Izjava o pristanku na reviziju
Prilog-IX - Izjava o posjedovanju jasne i vjerodostojne metodologije za identifikaciju i ocjenjivanje krajnjih korisnika
Prilog-X - Izjava o prihvaćanju mjera za usklađivanje interesa i ublažavanje mogućih sukoba interesa
Prilog-XI - Sporazum portfeljna jamstva

Prilog 2 - Obavijest o uključivanju
Prilog 3 - Obavijest o isključivanju
Prilog 4 - Obavijesti o reprogramiranju
Prilog 5 - Izvješće verzija za printanje
Prilog 6 - Obavijest o potpori
Prilog 7 - Program ESIF jamstva Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
Prilog 8 - Obvezni sadržaj ugovora o kreditu
Prilog 9 - Uvjeti ESIF ograničena portfeljna jamstva
Prilog 10 - Poziv za plaćanje
Prilog 11 - Obrazac za administrativnu kontrolu
Prilog 12 - Upute informiranja, vidljivosti i promidžbe
Prilog 13 - Izjava o korištenju potpore male vrijednosti

 

Temeljem Javnog poziva za iskazivanje interesa za sudjelovanje u provedbi Programa ESIF Ograničeno portfeljno jamstvo – banke, u nastavku se nalazi informacija o bankama koje su odabrane za sudjelovanje u provedbi ovog financijskog instrumenta:
AGRAM BANKA D.D.
CROATIA BANKA D.D.
PARTNER BANKA D.D.

O daljnjim koracima biti ćete obaviješteni u narednom razdoblju putem kontakata ostavljenih u Obrascu za iskaz interesa.”