Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)

objavljuje

 2.  J A V N I   P O Z I V

za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu

„Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) – Faza 2“ (u daljenjem tekstu: Projekt)

CILJ POZIVA

Svrha Javnog poziva za iskaz interesa za sudjelovanje na Projektu (u daljnjem tekstu: Poziv) je unapređenje Mreže BOND koja jamči profesionalne savjetodavne i stručne usluge poduzetnicima u svim fazama razvoja i svim segmentima poslovanja, kako bi se smanjila asimetrija u pristupu poslovnim znanjima i vještinama, partnerima, uslugama i informacijama.

Cilj Projekta BOND – faza 2 je doprinijeti povećanju razine poduzetničkih aktivnosti stvaranjem povoljnijeg poduzetničkog okruženja u svim regijama Republike Hrvatske te na taj način osigurati stabilan rast i razvoj cjelokupnog gospodarstva.


PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Na Javni poziv prijaviti se mogu:

Poduzetničke potporne institucije (u daljnjem tekstu: PPI)

PPI su gospodarski subjekti usmjereni na stvaranje kvalitetnog, korisnički orijentiranog poduzetničkog okruženja i provode programe usmjerene na razvoj poduzetništva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Prema Zakonu o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13, 41/14, 57/18), PPI su dio ukupne poduzetničke infrastrukture. Prihvatljivi PPI-jevi su oni koji su upisani u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture (u daljnjem tekstu: JRPI), (poveznica: http://reg.mingo.hr/pi/public/).

Način prijave, odabir i provedba ovog Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

NAČIN PRIJAVE

Prijavitelji podnose svoje iskaze interesa na sljedeći način:

  1. popunjavanjem online pristupnog Obrasca 1.na OVOJ POVEZNICI
  2. slanjem sljedećih dokumenata na e-mail Projekta:
  3. Obrazac 2.  Izjava o usklađenosti s uputama za prijavitelje (dostaviti u PDF formatu)
  4. Obrazac 3.  Dokazi (dostaviti u PDF i excel formatu)

Predmet e-maila treba biti: „Iskaz interesa za Mrežu BOND“.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti slanjem upita na gore navedenu e-mail adresu.

VREMENSKI ROK

Iskazi interesa zaprimaju se od dana objave Javnog poziva do 17. 01. 2022. godine. Odluka o odabiru donijet će se u roku od 30 dana od dana zatvaranja poziva.

Cjelovit tekst Javnog poziva možete preuzeti ovdje.

Datum objave: 12.01.2022.

logo-hamag-footer-small

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

  • Ksaver 208, Zagreb, Hrvatska
  • info [at] hamagbicro.hr

Sva prava pridržana © 2017. HAMAG BICRO

Skip to content