Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) od lipnja 2016. godine provodi projekt PPI2Innovate s ciljem poticanja korištenja javne nabave inovativnih rješenja od strane javnih naručitelja diljem srednje Europe. U sklopu navedenog, HAMAG-BICRO je izradio tri tematska PPI2Innovate vodiča: 

PAMETNO ZdravstvoPAMETNA IKT i PAMETNA Energetika

Budući da je HAMAG-BICRO kao projektni partner odgovoran za uspostavu suradnje s najmanje 30 javnih naručitelja zainteresiranih za provođenje postupka javne nabave inovativnih rješenja te mapiranje 8 projekata za koje će se pripremiti implementacijski planovi za provođenje javne nabave inovativnih rješenja, pozivaju se svi javni i sektorski naručitelji na praktičnu upotrebu navedenih vodiča i provođenje navedenog postupka.

Proces mapiranja ujedno je jedan od preduvjeta za osnivanje kompetencijskog centra u Hrvatskoj, za čiju uspostavu je odgovoran HAMAG-BICRO, a koji će s ostalih pet međunarodnih kompetencijskih centara tvoriti srednjoeuropsku mrežu. Centri će omogućiti suradnju naručitelja na području RH s naručiteljima iz drugih srednjeeuropskih zemalja.

U pripremi je trening javne nabave inovativnih rješenja (PPI) za javne naručitelje koji će se održati u ožujku te se pozivaju svi javni naručitelji na sudjelovanje kako bi im se pružila podrška u provedbi inovativne javne nabave.

Za više informacija, kontaktirajte nas na ppi2innovate [at] hamagbicro.hr.

logo-hamag-footer-small

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

Ksaver 208, Zagreb, Hrvatska

+385 1 488 10 43

Sva prava pridržana © 2017. HAMAG BICRO