24. studenoga 2020. - Upravljački odbor TAFTIE je tijekom održane online videokonferencije TAFTIE inovacijskih agencija odobrio službenu objavu izvješća Benchmark Report 2020. Ispred HAMAG-BICRO-a na održanoj online videokonferenciji sudjelovala je Ivona Jerković iz Službe za podršku inovacijskom sustavu – Tehničko tajništvo za inovacijski sustav.

Tijekom 2019. i 2020. godine je HAMAG-BICRO u suradnji s češkom agencijom TA ČR (The Technology Agency of the Czech Republic) koordinirao radnom skupinom za usporedbu pokazatelja na europskoj razini. Ivona Jerković iz Službe za podršku inovacijskom sustavu – Tehničko tajništvo za inovacijski sustav i Neno Rakić iz Sektora za bespovratne potpore - istraživanje, razvoj i inovacije su kao predstavnici HAMAG-BICRO-a bili odgovorni za prikupljanje podataka i izradu izvješća, Benchmark Report 2020,  na razini TAFTIE inovacijskih agencija.

Izvješće Benchmark Report 2020 je treće po redu zajedničko izvješće TAFTIE koje predstavlja usporednu analizu pokazatelja neposrednih rezultata vezanih uz programe poticanja istraživanja i razvoja za programsko razdoblje 2017.-2018. za četiri vrste instrumenata: bespovratna sredstva za samostalne istraživačko-razvojne (I&R) projekte, bespovratna sredstva za kolaborativne istraživačko-razvojne projekte, inovacijski vaučeri i centri kompetencija.

U izvješću su prikazane nove mogućnosti za analizu četiri vrste instrumenata u pogledu dodatnih pokazatelja neposrednih rezultata i analitičkih pristupa. Predstavljeni su i rezultati pilot testa pokazatelja rezultata i učinaka koji se odnose na izvedbu kolaborativno istraživačko-razvojnih projekata TAFTIE inovacijskih agencija dvije do pet godina od završetka provedbe. Na ovaj se način kroz pilot test započelo s radom na harmonizaciji pokazatelja rezultata i učinaka na razini TAFTIE inovacijskih agencija i detektiranju „inputa“ za redizajniranje programa u budućnosti tj. učinjen je još jedan zajednički korak naprijed na temu programiranja utemeljenog na podacima.

U izvješću su uspoređivani podaci 18 TAFTIE inovacijskih agencija.

HAMAG-BICRO je od 2013. punopravna članica međunarodne mreže inovacijskih agencija pod nazivom TAFTIE koja broji više od 30 inovacijskih agencija. Navedeno članstvo omogućava razmjenu iskustava, ali i proces mjerenja i uspoređivanja s ostalim europskim inovacijskim agencijama članicama TAFTIE-ja u području inovacija. Isto tako, navedena mreža okuplja agencije koje kao provedbena tijela implementiraju Strukturne fondove u svojim zemljama što omogućuje kvalitetnu razmjenu znanja sa ciljem povećanja apsorpcije bespovratnih sredstava.

Tijekom 2020. godine mrežom inovacijskih agencija TAFTIE predsjeda portugalska inovacijska agencija ANI. Teme koje su u fokusu predsjedanja povezane su s pandemijom uzrokovanom koronavirusom, a odnose se na pružanje podrške TAFTIE inovacijskim agencijama u upravljanju krizama, postizanju dugoročnog prosperiteta kroz održivo i progresivno gospodarstvo putem inovacija te stvaranje sinergija različitih fondova (Obzor 2020, ESIF i nacionalnih programa). Isto tako je tijekom ove godine započeta suradnja TAFTIE inovacijskih agencija s mrežom latinoameričkih inovacijskih agencija ReLaI.

U 2021. godini predsjedanje TAFTIE mrežom preuzet će Slovačka inovacijska i energetska agencija - SIEA.

Više informacija o TAFTIE mreži i odobrenom Izvješću možete pronaći ovdje.

Datum objave: 17.12.2020.

logo-hamag-footer-small

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

  • Ksaver 208, Zagreb, Hrvatska
  • info [at] hamagbicro.hr

Sva prava pridržana © 2017. HAMAG BICRO

Skip to content