HAMAG-BICRO izvršio je proces ocjene kvalitete projekata prijavljenih na poziv PoC7 prema ranije propisanim procedurama, kriterijima i metodologiji te ovim putem objavljuje rang listu projekata. Javni poziv objavljen je 11. lipnja 2018. Rok za prijavu bio je 07. rujna 2018. do 16:00:00 sati, a projektne prijave su se podnosile Prepoznatim centrima. Prijave je zaprimalo ukupno 12 Prepoznatih centara.

U sklopu prve faze 1 evaluacije, Prepoznati centri izvršili su administrativnu provjeru prihvatljivosti. Od ukupno zaprimljenih 137 projekata, 117 projektnih prijava pozitivno je prošlo administrativnu provjeru prihvatljivosti te ih je HAMAG-BICRO zaprimio od strane Prepoznatih centara za punu evaluaciju (Faza 2: Poslovno tehničko-tehnološka te Poslovno financijska evaluacija).

Ukupna vrijednost pozitivno ocijenjenih projekata u administrativnoj evaluaciji iznosi 50.023.606,88 kn, a ukupan traženi iznos PoC bespovratnih sredstava je 33.427.292,39 kn. Raspoloživa PoC7 bespovratna sredstva za odobrene projekte iznose ukupno 16.346.153,85 kn.

U fazi 2 evaluacije projektne prijave su ocijenjene od strane Poslovno financijskih (PFE) te Poslovno tehničko-tehnoloških evaluatora (PTTE) u sklopu organiziranih Evaluacijskih odbora (EO). Održano je ukupno 16 sjednica Evaluacijskih odbora, i to u razdoblju od 10.10.2018. do 23.10.2018.

PTTE su svoje zaključne ocjene za četiri Kriterija: Procjena stupnja inovativnosti i tehnološki rizik, Procjena tržišnog potencijala, Procjena kvalitete projekta te Usklađenost proračuna (troškova) i aktivnosti, te PFE za kriterije Gubitak i bonitet te Proračunska usklađenost i prihvatljivost troškova, donijeli na sjednicama EO.

Temeljem zaključnih ocjena izračunati su ukupni bodovi koje je svaki od projekata ostvario te je izrađena rang lista projekata sukladno metodologiji rangiranja koja je pojašnjena u Priručniku za operativne postupke programa provjere inovativnog koncepta (Priručnik). U prilogu se nalazi rang lista projekata u kojoj su navedeni redni broj projekta, šifra projekta, Prepoznati centar preko kojeg je projekt prijavljen, naziv Natjecatelja, ukupni broj bodova, tražena sredstva i kumulativ traženih sredstava.

Temeljem rang liste za financiranje je predloženo 55 projekata (ukupno traženi iznos je 15.458.572,21 kn) s ukupnom ocjenom od 60% i više sukladno Priručniku. Projekti ocijenjeni ispod praga od 60% kao i projekti koji po jednom od Kriterija nisu zadovoljili (Ukupna ocjena 0%) nisu predloženi za financiranje. Svi projekti predloženi za financiranje ušli su u fazu provjere proračuna završetkom koje će dobiti Ponude za sufinanciranje, nakon čega slijedi ugovaranje. Predviđeni datum početka ugovora o financiranju je 30.11.2018.

Datum objave: 08.11.2018.

logo-hamag-footer-small

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

  • Ksaver 208, Zagreb, Hrvatska
  • info [at] hamagbicro.hr

Sva prava pridržana © 2017. HAMAG BICRO

Skip to content