Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske (MGPO) i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavili su dana 25. travnja 2019. godine Javni poziv za dostavu projektnih prijava za Program dodjele državnih potpora za provjeru inovativnog koncepta – PoC8.

HAMAG-BICRO izvršio je proces Pune evaluacije projekata prijavljenih na PoC8 poziv prema  propisanim procedurama, kriterijima i metodologiji te ovim putem objavljuje RANG LISTU projekata. 

Projektne prijave zaprimale su se od 25. travnja 2019. do 2. rujna 2019. u 23:59:59 sati, putem 11 Prepoznatih centara, koji su kao partneri u provođenju Programa proveli administrativnu evaluaciju pristiglih projektnih prijava. Ukupno je zaprimljeno 157 prijava, a provedenom administrativnom evaluacijom pozitivno je ocijenjeno 149 projekata koji su ušli u fazu Pune evaluacije.

Ukupna vrijednost pozitivno ocijenjenih projekata u administrativnoj evaluaciji iznosila je 84,063,226.75 kn, a ukupan traženi iznos PoC bespovratnih sredstava je 56,880,049.60 kn.

HAMAG-BICRO je kao provedbeno tijelo kroz postupak Pune evaluacije angažirao vanjske stručnjake -Poslovno tehničko-tehnološki evaluatore (PTTE), dok je Poslovna financijska evaluacija (PFE) izvršena od strane stručnjaka HAMAG BICRO-a. Održano je ukupno 19 sjednica Evaluacijskih odbora, u razdoblju od 30 rujna. 2019. do 11. listopada 2019. Odrađeno je ukupno 298 vanjskih evaluacija te 149 internih poslovno financijskih evaluacija.

PTTE su svoje zaključne ocjene za četiri Kriterija: Procjena stupnja inovativnosti i tehnološki rizik, Procjena tržišnog potencijala, Procjena kvalitete projekta te Usklađenost proračuna (troškova) i aktivnosti, te PFE za kriterije Gubitak i bonitet te Proračunska usklađenost i prihvatljivost troškova, donijeli na sjednicama EO.

Temeljem zaključnih ocjena izračunati su ukupni bodovi koje je svaki od projekata ostvario te je izrađena rang lista projekata sukladno metodologiji rangiranja koja je pojašnjena u Priručniku za operativne postupke programa provjere inovativnog koncepta. U objavljenoj rang listi projekata navedeni su redni broj projekta, šifra projekta, Prepoznati centar preko kojeg je projekt prijavljen, naziv Natjecatelja, ukupni broj bodova, odobreni iznos financiranja i kumulativ traženih sredstava.

Od ukupno 149 projekta koja su ušla u Punu evaluaciju, njih 64 nisu prošla prag prihvatljivosti za financiranje dok je. 85 projekata je prošlo prag prihvatljivosti od 60%.

Svi projekti koji su prošli prag prihvatljivosti  ušli su u fazu provjere proračuna. Završetkom ove faze formirana je konačna rang lista.

Temeljem rang liste za financiranje su predložena 83 projekta, a ukupno traženi iznos bespovratnih sredstava je 32.579.128,53 kn. Projekti ocijenjeni ispod praga, projekti koji su odustali od financiranja, kao i projekti koji po jednom od Kriterija nisu zadovoljili (Ukupna ocjena 0%)  nisu predloženi za financiranje.

Svi predloženi projekti mogu očekivati proces ugovaranja tijekom studenog 2019. Prvi dio isplate izvršiti će se u . rasponu 50-80% ugovorenih bespovratnih sredstava sukladno raspoloživim sredstvima i uvjetima iz Ugovora.

Datum početka provedbe ugovorenih projekata je 1. prosinca 2019.

Svi natjecatelji čiji projekti nisu prošli prag prihvatljivosti dobiti će dopis s obrazloženjima postignute ukupne ocjene.

Ovim putem zahvaljujemo svim Natjecateljima na sudjelovanju i Prepoznatim centrima na suradnji u osmom po redu pozivu programa POC.

U Zagrebu, 30. listopada 2019.

Datum objave: 04.11.2019.

logo-hamag-footer-small

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

  • Ksaver 208, Zagreb, Hrvatska
  • info [at] hamagbicro.hr

Sva prava pridržana © 2017. HAMAG BICRO

Skip to content