Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) i kreditori, u cilju poticanja subjekata malog gospodarstva u Republici Hrvatskoj, sukladno jamstvenim programima i kreditnim linijama kreditora koje uređuju te aktivnosti (sukladno komercijalnim uvjetima kreditiranja kreditora) surađuju na način da kreditori subjektima malog gospodarstva, kako su određeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16) (u daljnjem tekstu: poduzetnici), odobravaju kredite, a HAMAG-BICRO, po nalogu poduzetnika kojima su odobreni krediti, izdaje jamstva.

Namjensko korištenje sredstava kredita u provedbi planiranog projekta preduvjet je da će projekt koji je HAMAG-BICRO podržao svojim jamstvom biti dovršen u planiranim okvirima, postići očekivane rezultate i doseći očekivanu vrijednost. Stoga je HAMAG-BICRO-u i kreditorima od ključne važnosti praćenje provedbe poduzetničkih projekta i obavljanje redovite kontrole namjenskog korištenja sredstava kredita, odnosno obavljanje financijskog nadzora nad provedbom projekta.

Slijedom navedenoga nužno je da uslugu kontrole namjenskog korištenja / financijskog nadzora sredstava kredita pruža kompetentna, iskusna i u navedenom području dokazana pravna / fizička osoba. U navedenim specijaliziranim poslovima ključna je pravovremena, stručna i istinita informacija zbog čega je uvjet za uključenje u popis sposobnih pružatelja usluge da je osoba, odgovorna za izrađena izvješća u sklopu financijskog nadzora, od suda imenovani stalni sudski vještak odgovarajuće struke.

U svrhu provedbe gore opisanog financijskog nadzora nad projektima, HAMAG-BICRO javno objavljuje poziv za iskaz interesa za uključivanje u popis sposobnih pružatelja usluge kontrole namjenskog korištenja sredstava / financijskog nadzora nad provedbom projekata za koje je kreditor odobrio kredit, a HAMAG-BICRO izdao jamstvo.

Pozivaju se pružatelji usluge (pravne i/ili fizičke osobe) građevinske struke, specijalizirani za pružanje usluge kontrole namjenskog korištenja sredstava / financijskog nadzora nad provedbom projekata da iskažu svoj interes dostavom pisma o iskazu interesa s traženim prilozima na hrvatskom jeziku, koji sadržavaju sljedeće informacije:

- Profesionalni profil, opis osnovnih djelatnosti uz broj godina poslovanja;

- Referentnu listu poslova pruženih usluga kontrole namjenskog korištenja sredstava / financijskog nadzora nad provedbom projekata;

- Podatke o ključnom osoblju (odgovorna osoba za izradu izvješća mora biti sudski vještak);

- Dokaz o imenovanju sudskim vještakom.

Pružatelji usluge se, u cilju povećanja svoje konkurentnosti, mogu udruživati (pravne i fizičke osobe), te zajednički iskazati svoj interes.

Kriteriji za uključenje u popis sposobnih pružatelja usluge kontrole namjenskog korištenja sredstava / financijskog nadzora su:

- Dosadašnje uspješno iskustvo u poslovima pružanja usluge kontrole namjenskog korištenja sredstava / financijskog nadzora nad provedbom projekata;

- Prihvaćanje u potpunosti zadataka, obveza, uvjeta, visine naknade za pružanje usluga i ostalih odredaba Ugovora o nadzoru namjenskog korištenja sredstava (koji će na uvid i suglasnost biti dostavljen prijaviteljima koje budu u užem odabiru).

Praćenje projekata predviđeno je na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

Visina naknade za pružanje usluga kontrole namjenskog korištenja sredstava / financijskog nadzora određuje se sljedećom metodologijom:

Ukupna vrijednost građevinskih
radova u projektu (u EUR)
%Iznos naknade (u EUR)*
150.000,001,101.650,00
176.500,001,091.923,85
203.000,001,082.192,40
229.500,001,072.455,65
256.000,001,062.713,60
282.500,001,052.966,25
309.000,001,033.182,70
335.500,001,023.422,10
362.000,001,013.656,20
388.500,001,003.885,00
415.000,000,994.108,50
441.500,000,984.326,70
468.000,000,974.539,60
494.500,000,964.747,20
521.000,000,954.949,50
547.500,000,945.146,50
574.000,000,925.280,80
600.500,000,915.464,55
627.000,000,905.643,00
653.500,000,895.816,15
680.000,000,885.984,00
706.500,000,876.146,55
733.000,000,866.303,80
759.500,000,856.455,75
786.000,000,846.602,40
812.500,000,836.743,75
839.000,000,816.795,90
865.500,000,806.924,00
892.000,000,797.046,80
918.500,000,787.164,30
945.000,000,777.276,50
971.500,000,767.383,40
998.000,000,757.485,00
1.024.500,000,747.581,30
1.051.000,000,737.672,30
1.077.500,000,727.758,00
1.104.000,000,707.728,00
1.130.500,000,697.800,45
1.157.000,000,687.867,60
1.183.500,000,677.929,45
1.210.000,000,667.986,00
1.236.500,000,658.037,25
1.263.000,000,648.083,20
1.289.500,000,638.123,85
1.316.000,000,628.159,20
1.342.500,000,618.189,25

*Naknada za sve vrijednosti građevinskih radova do 150,000,00 EUR je 1.650,00 EUR, te za sve vrijednosti projekata preko 1.342.500,00 EUR iznosi 8.189,25 EUR. Na navedene iznose dodaje se PDV.

*Naknada uključuje sve troškove izrade najviše 12 (dvanaest) izvješća. Svako potrebno dodatno izvješće naplatiti će se u iznosu 10% ugovorenog iznosa i uvećati za pripadajući PDV. Ukoliko po završetku projekta bude manje izvješća od najviše predviđenih, iznos naknade se neće umanjivati.

HAMAG-BICRO će po pregledu dostavljenih valjanih i potpunih prijava obavljati odabir i utvrđivati „Popis sposobnih pružatelja usluga kontrole namjenskog korištenja sredstava/financijskog nadzora nad provedbom projekata“, koji će biti objavljen na službenoj mrežnoj stranici HAMAG-BICRO-a (www.hamagbicro.hr).

U predmetni popis nije moguće uključiti HAMAG-BICRO, kreditore, pravne osobe u vlasništvu kreditora (poduzeća kćeri kreditora), te fizičke osobe kao njihove zaposlenike.

Pismo o iskazu interesa s traženom dokumentacijom se može dostaviti do 25. veljače 2023. do 12:00 sati, neposredno ili putem preporučene pošte, u zatvorenoj omotnici na adresu:

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO),

Ksaver 208, 10000 Zagreb

s naznakom „iskaz interesa – pružatelj usluge financijskog nadzora

Dana 3. travnja 2023. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavljuje popis sposobnih pružatelja usluga kontrole namjenskog korištenja sredstava/financijskog nadzora nad provedbom projekata:

 1. APKALL d.o.o., Rijeka (Grad Rijeka), Ružićeva 31, OIB: 89381045665
 2. Stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina, mr. sc. Stjepan Bručić, Budinšćina, Zajezda 85, OIB: 47589927632
 3. VEIG EKSPERT d.o.o., Split (Grad Split), Gundulićeva 8, OIB: 40663038663
 4. AZ58 d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb) Ulica Andrije Žaje 58, OIB: 95327475044
 5. VISIA d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb) Lastovska ulica 12A, OIB: 75388340974
 6. "BIA - PLAN, OBRT ZA USLUGE, VL. Ivan Lulić, Zagreb, Zlatarova zlata 6, OIB: 74448120965"
 7. EXPERT d.o.o., Našice (Grad Našice), Trg dr. Franje Tuđmana 15/I/1, OIB: 89249500835
 8. STUDIO ZAV d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb), Maksimirsko naselje II. 17, OIB: 31343477859
 9. ALLEGRIAN d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb), Reljkovićeva ulica 2, OIB: 86904330721
Datum objave: 23.01.2023.

logo-hamag-footer-small

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

 • Ksaver 208, Zagreb, Hrvatska
 • info [at] hamagbicro.hr

Sva prava pridržana © 2017. HAMAG BICRO

Skip to content