ZAGREB, 18. prosinca 2019. - Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), kao hrvatski projektni partner u okviru projekta ODEON iz programa transnacionalne suradnje INTERREG Mediterranean, organizirala  je tematski seminar i studijski posjet slovenskog partnera Tehnološki park Ljubljana u cilju razmjene iskustava i praksi na temu primjene otvorenih podataka u Hrvatskoj i Sloveniji, državama partnerima Projekta.

U uvodnom obraćanju, Iva Milašinčić, voditeljica Službe za razvoj HAMAG-BICRO-a, naglasila je važnost osvještavanja mogućnosti korištenja otvorenih podataka pravilnom organizacijom i namjenskom primjenom u cilju ostvarivanja dodatnih poduzetničkih, tržišnih i gospodarskih vrijednosti.

Projekt ODEON (Open Data for European Open iNnovation) predstavila je Tanja Ivanović, voditeljica projekta koja je najavila daljnje aktivnosti u okviru projekta u obliku radionica, seminara i studijskih putovanja.

Voditelj projekta ODEON u Sloveniji, Aleš Pevc iz Tehnološkog parka Ljubljana d.o.o., naglasio je važnost već uspostavljene suradnje Hrvatske i Slovenije, kao i značajan potencijal buduće suradnje dviju zemalja te razmjene iskustava i znanja.

Aleš Veršić, voditelj Portala otvorenih podataka Slovenije iz Ministarstva za javnu upravu Slovenije, predstavio je razvitak iskoristivosti i uporabu otvorenih podataka u Sloveniji.  Naglasio je da su postojeće platforme bile formirane tijekom ranije suradnje Hrvatske i Slovenije te je ukazao na uspješne primjere primjene u Engleskoj i Irskoj te trenutni razvitak otvorenih podataka u Sloveniji.  Kvalitetna iskoristivost otvorenih podataka postiže se međusobnom razmjenom kvalitetnih podataka i suradnjom, s naglaskom na razmjeni na svim razinama - od samog građanina, poduzetnika koji koriste podatke, do institucija koje omogućuju pristup otvorenim podacima. „Za povećanu primjenu otvorenih podataka potrebna je snažnija suradnja državne uprave i privatnih tvrtki te njihova razmjena iskustava. Potrebno je više osluškivati potrebe korisnika i poticati suradnju svih dionika u državi. Trenutno je najveći izazov podići razinu digitalne pismenosti u javnim institucijama koje su na izvoru informacija i uvjeriti ih da će, samo malom promjenom ustaljenih obrazaca poslovanja, uvelike olakšati dostupnost javnih podataka korisnicima.“, istaknuo je prigodom svog izlaganja.

Ispred Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva koji je od 2017. godine zadužen za održavanje Portala otvorenih podataka, jedinstvenog mjesta pristupa podacima koje objavljuju tijela javne vlasti, na seminaru je izlagala Josipa Kovačić koja je predstavila trenutno stanje u primjeni otvorenih podataka u Hrvatskoj. Istaknula je kako se potrebe i tehnologije razvijaju velikom brzinom, a paralelno s tim treba razvijati i omogućiti iskoristivost otvorenih podataka.

„Potrebno je osvijestiti javni i gospodarski sektor da je korisnost otvorenih podataka u sociološkom i gospodarskom smislu golema te da bi se njihovom primjenom dugoročno profitiralo. Trenutno je premalo podataka na Portalu otvorenih podataka, stoga ćemo raditi na tome da broj skupova podataka bude daleko veći nego što je sada. S tim ciljem, radit ćemo na osvještavanju korisnosti otvaranja skupova podataka, pogotovo visokovrijednih podataka, na svim razinama društva.“, izjavila je Ivana Hajsek, također iz Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva.

Na današnjem seminaru premijerno je predstavljena prva faza projekta „Prilagodba informacijskih sustava tijela javnog sektora Portalu otvorenih podataka“ koja obuhvaća analizu dionika i problema prilikom otvaranja podataka. Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva preuzeo je obvezu provedbe tog Projekta kojim se planira tehnološki i vizualno unaprijediti Portal otvorenih podataka, prilagoditi informacijske sustave tijela javne vlasti, povećati kvalitete objava i broja skupova otvorenih podataka, povećati broj korisnika te ojačati kapacitete zaposlenika državne i javne uprave. Projekt je sufinanciran u iznosu 6.798.000,00 kn iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. - 2020.

logo-hamag-footer-small

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

  • Ksaver 208, Zagreb, Hrvatska
  • +385 1 488 10 43
  • info [at] hamagbicro.hr

Sva prava pridržana © 2017. HAMAG BICRO

Skip to content