OBAVIJEST (31. svibnja 2022.)

Objava o poništenju i zatvaranju Poziva na dostavu projektnih prijedloga BESPOVRATNE POTPORE ZA NOVOOSNOVANA PODUZEĆA (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I3.01)

31.5.2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poništava i zatvara Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća" (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I3.01), zbog izmjene modaliteta Poziva. Slijedom navedenog, rad na projektnim prijavama neće biti moguć unutar sustava eNPOO nakon 14 sati, 31. svibnja 2022. godine.

O sljedećim koracima vezanim za Poziv potencijalni prijavitelji bit će pravovremeno obaviješteni. 

Sve verzije dokumentacije prestaju biti važeće.

________________________________________________________________________________________________________________  

OBAVIJEST (11. svibnja 2022.) Objava 2. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga BESPOVRATNE POTPORE ZA NOVOOSNOVANA PODUZEĆA (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I3.01)

________________________________________________________________________________________________________________

SADRŽAJ:

11. 05. 2022. 

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je drugu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I3.01). Izmjene su tehničke prirode te ne utječu na uvjete Poziva, a unesene su u natječajnu dokumentaciju na način da su jasno istaknute.

Izmijenjeni su sljedeći dokumenti:

 • Upute za prijavitelje - u dijelu Troškovi plaća osoblja
 • Obrazac 2. Izjava Prijavitelja - usklađenje s Uputama za prijavitelje 
 • Obrazac 5. Financijski podaci - otključane su sve potrebne ćelije
 • Prilog 4. Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi - izmjena poveznice za objavu Poziva na dostavu ponuda
 • Prilog 5. Pravila o financijskim korekcijama - izmjena poveznice za objavu Poziva na dostavu ponuda
 • Prilog 6. Metodologija obračuna troškova prema PMF metodi
 • Prijavni obrazac:
  • u kartici Projekt - Upute za popunjavanje u poljima ANALIZA IZVEDIVOSTI I OPCIJA, DETALJNI OPIS PROJEKTA UNAPRJEĐENJA POSLOVNIH PROCESA i FINANCIJSKA ANALIZA
  • u kartici Aktivnosti - u polju AKTIVNOSTI PROJEKTA obvezan je unos datuma početka provedbe

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Druga izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna na linku: https://fondovieu.gov.hr/portal/pozivi/3

________________________________________________________________________________________________________________

OBAVIJEST (20. travnja 2022.) Objava prve izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga BESPOVRATNE POTPORE ZA NOVOOSNOVANA PODUZEĆA (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I3.01)


Sadržaj:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga  „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I3.01)

Izmjene su tehničke prirode te ne utječu na uvjete Poziva, a unesene u natječajnu dokumentaciju na način da su jasno istaknute. Izmijenjeni su slijedeći dokumenti:  

 • Upute za prijavitelje
 • Prilog 6. Metodologija obračuna troškova prema PMF metodi

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

https://fondovieu.gov.hr/portal/pozivi/3


Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021 – 2026. objavio je Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“.

Cilj Poziva je potaknuti rast novoosnovanih malih i srednjih poduzeća (MSP) koja razvijaju inovacije (proizvode i usluge) temeljene na znanju ili visokim tehnologijama, koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s dostignućima na tržištu. Podržat će se projekti u pred-komercijalnoj fazi za budući razvoj i komercijalizaciju proizvoda/usluga, tehnologija, povećanje proizvodnih kapaciteta povezanih s projektom i povećanje spremnosti poduzeća za investicije.

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati :

 • nadogradnja, osmišljavanje, provjera izvedbe, validacija tržišta ili tehnologije
 • ispitivanje, razvoj pilot-linija
 • zaštita intelektualnog vlasništva i vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje (proizvode, usluge ili tehnologije)
 • osposobljavanje korisnika za specifične vještine za start-up tvrtke (u svrhu izgradnje kapaciteta i spremnosti za investicije).

Raspoloživi iznos sredstava: 141.000.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju:

 • najniži iznos 200.000,00 HRK
 • najviši iznos 1.000.000,00 HRK.

Prihvatljivi prijavitelji: novoosnovani MSP-ovi (do 5 godina starosti)

Rokovi i način podnošenja projektnih prijedloga

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO

 • od 1. lipnja 2022. godine  u 11:00 sati
 • do iskorištenja raspoloživih sredstava za Poziv, a najkasnije do 30. lipnja 2023. godine

Prijavitelji će projektne prijedloge moći unositi u sustav eNPOO od 20. travnja 2022. godine.


Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Pitanja se mogu podnijeti isključivo putem sustava eNPOO od 20. travnja 2022. godine, do 14 kalendarskih dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga

Dokumenti

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) je Provedbeno tijelo zaduženo za provedbu ovog Poziva.

Projektni prijedlozi se mogu dostaviti putem slijedeće poveznice: https://fondovieu.gov.hr/portal/pozivi

Datum objave: 01.04.2022.

logo-hamag-footer-small

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

 • Ksaver 208, Zagreb, Hrvatska
 • info [at] hamagbicro.hr

Sva prava pridržana © 2017. HAMAG BICRO

Skip to content