Kod poziva:IP.1.1.03
Verzija poziva:1.0
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: Integrirani teritorijalni program 2021.-2027.
Nadležno tijelo:Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Tip natječaja: Otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva
Status: Otvoren
Datum objave: 28.12.2023. 15:00 sati
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 01.02.2024. 11:00 sati
Rok za podnošenje projektnih prijava: 05.06.2024. 11:00 sati

Svrha ovog Poziva

Usmjeravanje potpora za projekte istraživanja i razvoja i razvoj tehnološke infrastrukture u svrhu razvoja prioritetnih niša grupiranih u regionalne lance vrijednosti u okviru S3 tematskih područja.

Predmet ovog Poziva

Poticanje strukturnih promjena u regionalnim gospodarstvima kroz razvoj novih proizvoda i usluga u nišama više dodane vrijednosti, odnosno poduzetnicima omogućiti diversifikaciju poslovanja i razvoj novih proizvoda u okviru prioritetnih niša RLV-ova Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske te poticanje rješavanja ključnih društvenih izazova tih regija.

Ukupna bespovratna sredstava:100.000.000,00 EUR
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 EUR
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 3.000.000,00 EUR
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva:Poduzetnik – pravna ili fizička osoba Ugovorom o konzorciju imenovana nositeljem Strateškog partnerstva za inovacije – SPIN konzorcija, a koja je mikro, malo, srednje ili veliko poduzeća, sukladno definiciji veličine poduzeća utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe o skupnom izuzeću, odnosno pod kategorijom veliki poduzetnik podrazumijeva se poduzetnik koji ne ispunjava kriterije utvrđene u Prilogu I. Uredbe o skupnom izuzeću. Prihvatljiv prijavitelj mora imati registrirano sjedište ili podružnicu u Panonskoj, Jadranskoj ili Sjevernoj Hrvatskoj, najkasnije do dana sklapanja Ugovora, kojim korisnik stječe pravo na potporu. SPIN konzorcij mora uključivati minimalno tri poduzetnika, od čega minimalno dva poduzetnika moraju biti MSP, koji imaju registrirano sjedište ili podružnicu na području Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske. Svi poduzetnici, članovi SPIN konzorcija moraju biti iz iste regije. SPIN konzorcij može uključivati jednu ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja (OIŠZ) registrirane u RH.
Područja: Istraživanje i razvoj

Sažetak

Pozivom će se sufinancirati projekti SPIN konzorcija koji se provode u prioritetnim nišama i RLV-ovima s ciljem razvoja inovativnih proizvoda i/ili usluga. Poticanjem uspostave strateških partnerstava za inovacije kroz ovaj Poziv doprinijet će se ostvarenju ciljeva S3 kroz difuziju inovacija, što će rezultirati uvođenjem strukturnih promjena u regionalna gospodarstva. Pozivom će se potaknuti hrvatski poduzetnici na uspostavu SPIN-ova kao novog oblika suradnje i jednog od ključnih provedbenih mehanizama za industrijsku tranziciju hrvatskih regija. Dionici SPIN-ova, koji su sastavni dio jednog ili više RLV-ova, zajednički će provoditi aktivnosti istraživanja i razvoja u prioritetnim nišama RLV-ova definiranima u Planovima za industrijsku tranziciju Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske.

Cjelokupna dokumentacija Poziva se nalazi na linku.

Obavijesti

23.2.2024. OBAVIJEST o održavanju informativne radionice

Obavještavamo potencijalne prijavitelje da će Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU kao Upravljačko tijelo za Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. održati prvu informativnu radionicu za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije“.

Radionica će se održati 5. ožujka 2024. godine u Pučkom otvorenom učilištu Velika Gorica, u Velikoj dvorani – Dvorana Gorica, Zagrebačka 37, Velika Gorica.

Radionica počinje u 11.00 sati, a predviđeno trajanje je oko dva sata. Registracija sudionika počinje pola sata prije radionice.

Zbog ograničenog broja raspoloživih mjesta, molimo da u ime pojedinog poduzeća/institucije na radionici sudjeluju najviše dva predstavnika.

Prijave se zaprimaju do 4. ožujka 2024., do 13.00 sati, ili do popunjenosti kapaciteta dvorane, putem web obrasca dostupnog na poveznici:

https://forms.office.com/e/1sXVLGrjpm

Druga radionica bit će održana online o čemu će potencijalni prijavitelji biti pravodobno obaviješteni.

Datum objave: 23.02.2024.

logo-hamag-footer-small

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

  • Ksaver 208, Zagreb, Hrvatska
  • info [at] hamagbicro.hr

Sva prava pridržana © 2017. HAMAG BICRO

Skip to content