JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA ODABIR PREPOZNATIH CENTARA

u svrhu provođenja programa Dokazivanja inovativnog koncepta

1. Izmjena Poziva

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (dalje u tekstu  HAMAG-BICRO) objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za odabir Prepoznatih centara, a u svrhu ažuriranja postojeće liste Prepoznatih centara. Prepoznati centri će provoditi program Dokazivanje inovativnog koncepta (dalje u tekstu Program PoC) u suradnji s Korisnikom Programa. Program PoC provodi se u sklopu pod-komponente 3.2 „Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta“ Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Program PoC daje podršku inovacijama u najranijoj fazi istraživanja kako bi se osigurao pred-komercijalni kapital za tehničku i komercijalnu provjeru inovativnog koncepta. Fokus PoC Programa je isključivo na TRL 3 (demonstracija tehničke izvedivosti) i TRL 4 (izrada laboratorijskog prototipa) na skali razine tehnološke spremnosti.

Uloga Prepoznatih centara je da kao partner na projektu svojom stručnom ekspertizom pomogne korisniku PoC Programa prilikom upravljanja projektom. U slučaju kada je Prepoznati centar sam Korisnik PoC Programa, partnerstvo nije obavezno.

Nadležnost Prepoznatih centara vezano uz provođenje Programa PoC sastoji se od sljedećih aktivnosti:

  • Davanje stručne ekspertize Korisniku PoC Programa u upravljanju inovacijskim projektom,
  • Druge aktivnosti potrebne radi uspješne operativne provedbe Programa PoC sukladno Pozivu.

Prepoznati centar mora zadovoljavati sljedeće kriterije:

A. ima sjedište na području Republike Hrvatske,

B. posjeduje iskustvo u provedbi PoC programa ili sličnih projekata u ulozi prepoznatog centra

C. zadovoljava definiciju:

1) organizacije za istraživanje i širenje znanja, sukladno Uredbi 651/2014, 2. članku, točki 83., što znači subjekt (kao što su sveučilišta, istraživački instituti, posrednici u inovaciji, fizičke osobe ili virtualni kolaborativni subjekti usmjereni na istraživanje), bez obzira na njegov pravni status (ustrojstvo na temelju javnog ili privatnog prava) odnosno način financiranja, čiji je prvenstveni cilj nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj ili s rezultatima tih djelatnosti upoznati široku javnost, putem predavanja, objavljivanja ili prijenosa znanja.

2) poduzetničke potporne institucije sukladno članku 4. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13, 41/14, 57/18 i 138/21) kao što su razvojne agencije, tehnološki parkovi i/ili inkubatori, znanstveno-tehnologijski parkovi i sl.

Organizacije za istraživanje i širenje znanja nisu primatelji državne potpore ako ne zadovoljavaju uvjete za poduzetnika. Ono što je odlučujuće za neispunjavanje uvjeta iz definicije poduzetnika jest činjenica da ekonomske djelatnosti koje se sastoje od ponude proizvoda ili usluga na određenom tržištu ne premašuju 20% ukupnih godišnjih kapaciteta organizacije.

Ovjereni Iskaz interesa za odabir Prepoznatih centara, zainteresirani trebaju dostaviti na e- mail adresu: .

Iskaz interesa mora sadržavati:

  1. rješenje o upisu u sudski registar ili drugi dokument iz kojeg je vidljivo da je sjedište prijavitelja u Republici Hrvatskoj,
  2. kratak opis poslovne organizacije prijavitelja (navesti nazive odjela,  njihova zaduženja i dr.), te statut ili društveni ugovor odnosno dokument kojim se dokazuje status organizacije za istraživanje i širenje znanja ili poduzetničke potporne institucije sukladno točki C.
  3. referentnu listu (popis aktivnih i završenih projekata) čime  prijavitelj dokazuje da  zadovoljava kriterije navedene pod točkom B .

Rok za predaju Iskaza interesa je: 2. lipnja 2022.

Listu odabranih Prepoznatih centara preuzmite ovdje.

Datum objave: 28.04.2022.

logo-hamag-footer-small

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

  • Ksaver 208, Zagreb, Hrvatska
  • info [at] hamagbicro.hr

Sva prava pridržana © 2017. HAMAG BICRO

Skip to content