JAVNI POZIV ZA GOSPODARSKE SUSRETE: EUREKA Konferencija povezivanja gospodarskih subjekata – Kreiranje ekosustava za inovacije (Matchmaking Stakeholder Conference - Creating ecosystems for innovation)

Na temelju članka 17. točke 3. Statuta Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Narodne novine, br. 107/14,72/15,116/15), u skladu s Uredbom komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis, HAMAG-BICRO organizira javni poziv za odlazak na gospodarske susrete u sklopu EUREKA Konferencije za povezivanje gospodarskih subjekata iz područja inovacija (Matchmaking Stakeholder Conference) u Amsterdamu (Nizozemska) koja se održava 5. rujna 2019. godine.

EUREKA Konferencija namijenjena je poslovnom povezivanju mikro, malih i srednjih poduzeća koji se bave inovacijama iz različitih tehnoloških područja i industrija. Sudionici će imati priliku susresti se s tvrtkama i organizacijama iz više od 40 zemalja EUREKA mreže.

Primarni cilj odlaska na gospodarske susrete je pronalaženje međunarodnih partnera za istraživačko-razvojne projekte koje sudionici namjeravaju prijaviti u EUREKA ili Eurostars program. Sudionici događanja mogu imati i dodatne razgovore o komercijalnoj suradnji u sklopu istog događaja.

Tijekom konferencije, sudionici će imati priliku također saznati više o EUREKA instrumentima za financiranje inovativnih ideja kroz međunarodnu suradnju. Hrvatske tvrtke kroz EUREKA i Eurostars programe mogu dobiti do 1,5 mil. kuna bespovratnih sredstava za financiranje inovativnog proizvoda, procesa ili usluge.

Gospodarski susreti će se odvijati u popodnevnim terminima i svi zainteresirani imaju mogućnost dogovaranja šest sastanaka u trajanju od 20 minuta. Na taj način se stvara jedinstvena prilika za uspostavu međunarodnih kontakata i za otkrivanje/istraživanje novih tržišta. Za sudjelovanje je potrebno registrirati se putem službene stranice događanja.

Zašto sudjelovati na gospodarskim susretima?

 • Pronađite nove komercijalne i tehnološke partnere
 • Saznajte najnovije informacije o globalnim trendovima i inovacijama
 • Promovirajte svoje proizvode, tehnologiju i znanje
 • Pronađite rješenja za vaše područje djelovanja
 • Pronađite nove klijente i stvorite nove suradnje s poslovnim partnerima
 • Raspravljajte o novim projektnim idejama

Što će se financirati?

HAMAG-BICRO će kroz švicarsko-hrvatsku suradnju na programu Eurostars financirati troškove aviokarata za 10 poduzeća, odnosno aviokartu za po jednog predstavnika iz svakog poduzeća, u intenzitetu 100%. Trošak aviokarte smatrat će se potporom male vrijednosti (de minimis potporom).

Troškovi smještaja ne financiraju se kroz ovaj Javni poziv, već ih prijavitelji moraju snositi sami.

Hrvatska delegacija planira krenuti na put 4. rujna 2019. godine, dok je predviđeni povratak u Zagreb 5. rujna 2019. godine u večernjim satima. Ukoliko prijavitelj želi krenuti ranije ili ostati duže od predviđenog, molimo da to napiše u prijavi.

Tko se može prijaviti?

Javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim trgovačkim društvima, registriranima u Republici Hrvatskoj, za razvoj novih proizvoda, usluga ili procesa. Malo i srednje poduzeće (MSP) podrazumijeva mikro, mala i srednja poduzeća koja imaju:

 • manje od 250 zaposlenih
 • godišnji promet ispod 40 milijuna EUR-a
 • ukupni iznos bilance ispod 43 milijuna EUR-a
 • odgovaraju kriteriju samostalnosti (Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN. br.29/2002) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN. br. 63/2007, 53/2012, 56/2013) za razvoj novih proizvoda, usluga ili procesa)

Slijedom navedenog, prema hrvatskim nacionalnim pravilima, obrti i fizičke osobe nisu prihvatljivi prijavitelji.

Prijavitelj, također, mora ispunjavati sljedeće kriterije:

 • prijavitelj nije u gubitku (Izvor: Izjava prijavitelja)
 • prijavitelj nije u predstečaju, stečaju ili likvidaciji (Izvor: Izjava prijavitelja)
 • protiv prijavitelja i fizičke osobe koja ide na putovanje se ne vodi kazneni postupak (Izvor: Izjava prijavitelja)
 • prijavitelj nema prethodno financiran EUREKA ili Eurostars projekt (Izvor: Prijavni online obrazac, Izjava prijavitelja i HAMAG-BICRO)

Kako se prijaviti?

Prijavu je potrebno podnijeti putem zadanog obrasca ovdje.

Uz online prijavu potrebno je priložiti:

 1. Izjavu prijavitelja, kao sken izvornika ovjeren pečatom i potpisom, u .pdf formatu
 2. Životopis osobe koja će putovati, u .pdf formatu

Nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.

Prihvatljivost prijave

Prihvatljivost prijave za ovaj organizirani odlazak na događaj ovisit će o gore navedenim kriterijima prihvatljivosti, kao i kvaliteti ispunjene prijave, a kriteriji ocjenjivanja su:

 • Prijava udovoljava svim zahtjevima povezanima s pravilima potpore male vrijednosti, ukupan iznos potpore male vrijednosti (de minimis) koja se dodjeljuje jednom poduzetniku uključujući i iznos prihvatljiv za dodjelu bespovratnih sredstava prema ovom Javnom pozivu, ne prelazi 200.000,00 EUR u razdoblju od tri fiskalne godine (tekuća fiskalna godina i prethodne dvije godine), odnosno 100.000,00 EUR u sektoru prometa
 • Projektna ideja prijavitelja ima civilnu svrhu (Izvor: Prijavni online obrazac, Izjava prijavitelja)
 • Projektna ideja prijavitelja odgovara nacionalnim pravilima EUREKA ili Eurostars programa propisanima dokumentacijom objavljenom na web stranicama HAMAG-BICRO-a (Izvor: Prijavni online obrazac, EUREKA Upute za prijavitelje, Eurostars priručnik HAMAG-BICRO-a, Izjava prijavitelja)
 • Kvaliteta istraživačko razvojnog projekta (opis ideje i projekta)
 • Potreba za partnerom (opis potrebnih kapaciteta, sposobnosti, znanja i vještina partnera)
 • Kapaciteti za izvedbu (životopis)

Ukoliko prijave zadovoljavaju sve navedene kriterije, potpora će se dodjeljivati po redoslijedu zaprimanja online prijava.

Prije samog odlaska na poslovne razgovore, za sudionike će biti organiziran webinar na temu prijave projekta na programe EUREKA i Eurostars, kao priprema za sudjelovanje na B2B razgovorima.

Prijave su otvorene do 11. kolovoza 2019. do 23:59 sati, a za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju na eureka(at)hamagbicro.hr ili eurostars(at)hamagbicro.hr.

Izjavu Prijavitelja možete preuzeti ovdje.

Datum objave: 18.07.2019.

logo-hamag-footer-small

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

 • Ksaver 208, Zagreb, Hrvatska
 • info [at] hamagbicro.hr

Sva prava pridržana © 2017. HAMAG BICRO

Skip to content