HAMAG-BICRO objavljuje Javni poziv za iskazivanje interesa za sudjelovanje u provedbi Programa Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj koji se sufinancira iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Detalji samog poziva nalaze se u niže priloženoj dokumentaciji.

I) Banke i druge financijske institucije koje imaju pravo odobravati kredite mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva

Poziv za iskazivanje interesa – banke (pdf)
Poziv za iskazivanje interesa – banke (word)

II) Leasing društva

Poziv za iskazivanje interesa – leasing društva (pdf)
Poziv za iskazivanje interesa – leasing društva (word)

 

Sve upite i pojašnjenja vezano za Javni poziv: Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj, molimo uputiti na e-mail adresu: jamstva.ruralni [at] hamagbicro.hr

Navedeno se odnosi na sve krajnje primatelje iz predmetnog Programa (isto uključuje i OPG, obrte, slobodna zanimanja itd.).

Navedeni sektori ne mogu se izrijekom definirati prema djelatnostima po NKD-u već se isto definira prema programskim mjerama/podmjerama/tipovima operacija.
Kao što je navedeno u Prilogu IV Javnog poziva (Predložak Sporazuma, definicija krajnjeg primatelja str.25) isto isključuje područje ribarstva.

Ne, kao što je Programom definirano nema minimalnog iznosa jamstva već maksimalne stope od 70% za sve krajnje primatelje osim za mlade poljoprivrednike i mljekarski sektor gdje je stopa jamstva do 80%. Umanjenje kamatne stope mora biti unificirano za navedene skupine.

Navedeni sektori ne mogu se izrijekom definirati prema djelatnostima po NKD-u već se isto definira prema programskim mjerama/podmjerama/tipovima operacija. Kao što je navedeno u Prilogu IV Javnog poziva (Predložak Sporazuma, definicija krajnjeg primatelja str.25) isto isključuje područje ribarstva.

Obrazac za iskazivanje interesa i pripadajuće izjave mogu biti potpisani od strane osobe/osoba ovlaštenih za zastupanje Banke i od strane ovlaštenih predstavnika Banke koji nisu nužno članovi Uprave ukoliko se uz Obrazac za iskazivanje interesa i pripadajuće izjave dostavi pravni temeljem na temelju čega su određeni predstavnici Banaka ovlašteni za poduzimanje takve pravne radnje.

Da, sukladno pravilima o potporama male vrijednosti

Započetom investicijom smatra se izvođenje građevinskih radova, plaćanje avansa i sl. prije podnošenja Zahtjeva za jamstvo

Može, ali ne za istu investiciju te uz primjenu pravila o dodijeljenim potporama

Obrazac za izvješćivanje je standardizirani (kao i do sada). HAMAG-BICRO će pratiti iskorištenje sredstava prema tipovima operacija uz uvjet ispravnog i cjelovitog popunjavanja zahtjeva za jamstvo.

Navedeno se odnosi na rizične skupine prema klasifikaciji plasmana sukladno Odluci o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine i načinu utvrđivanja kreditnih gubitaka.

Svi potrebni dokumenti su sastavni dio javnog poziva (Prilog II koji popunjavaju Prijavitelji se nalazi na str. 10-18 Javnog poziva)

Navedeno se odnosi na sve kredite (npr. kredit u korištenju, u počeku, u otplati) koje financijska institucija ima u portfelju prema zadanim pod-kriterijima.

Navedeno se odnosi na sve kredite (npr. kredit u korištenju, u počeku, u otplati) koje financijska institucija ima u portfelju prema zadanim pod-kriterijima.

Navedeno se odnosi na ugovore portfelja leasinga koji su odobreni krajnjim primateljima u MSP-u za poljoprivredni, prerađivački i šumarski sektor.

TRAŽENOFORMULA ZA IZRAČUNOdgovor HAMAG-BICRO-a
% udio kredita odobrenih nefinancijskim društvima (u poljoprivredi, prerađivačkoj industriji i šumarstvu) u ukupnim kreditima.=KREDITI (u poljoprivredi, prerađivačkoj industriji i šumarstvu) / UKUPNI KREDITITOČNO
% udio kredita odobrenih nefinancijskim društvima (u poljoprivredi, prerađivačkoj industriji i šumarstvu) u statusu mikro, malih i srednjih poduzetnika u ukupnim kreditima odobrenim nefinancijskim društvima=SME KREDITI (u poljoprivredi, prerađivačkoj industriji i šumarstvu) / UKUPNI SME KREDITITOČNO
% udio kredita odobrenih nefinancijskim društvima početnicima (u poljoprivredi, prerađivačkoj industriji i šumarstvu) koji posluju do 3 godine u ukupnim kreditima odobrenim nefinancijskim društvima=POČETNICI KREDITI (u poljoprivredi, prerađivačkoj industriji i šumarstvu) / UKUPNI POČETNICI KREDITI=POČETNICI KREDITI (u poljoprivredi, prerađivačkoj industriji i šumarstvu) / UKUPNI SME KREDITI

Držani ured za reviziju je kao najviša revizijska institucija Republike Hrvatske nadležna za reviziju državnih prihoda i rashoda slijedom čega je nadležna i u ovom slučaju. Podrobnije će biti objašnjeno u Sporazumima koji će se zaključivati sa odabranim Financijskim institucijama.