HAMAG-BICRO objavljuje Javni poziv za iskazivanje interesa za sudjelovanje u provedbi Programa Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj koji se sufinancira iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Detalji samog poziva nalaze se u niže priloženoj dokumentaciji.

I) Banke i druge financijske institucije koje imaju pravo odobravati kredite mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva

Poziv za iskazivanje interesa – banke (pdf)
Poziv za iskazivanje interesa – banke (word)

II) Leasing društva

Poziv za iskazivanje interesa – leasing društva (pdf)
Poziv za iskazivanje interesa – leasing društva (word)

 

Temeljem Javnog poziva za iskazivanje interesa za sudjelovanje u provedbi Programa Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj, u nastavku se nalazi popis odabranih banaka i leasing društva za sudjelovanje u provedbi ovog financijskog instrumenta:

Banke:
ADDIKO BANK d.d.
BANKA KOVANICA d.d.
CROATIA BANKA d.d.
ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.
KENTBANK d.d.
KREDITNA BANKA ZAGREB d.d.
OTP BANKA HRVATSKA d.d.
PARTNER BANKA d.d.
PODRAVSKA BANKA d.d.
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.
SLATINSKA BANKA d.d.
ZAGREBAČKA BANKA d.d.

Leasing društva:
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE S-LEASING d.o.o.
OTP LEASING d.d.
UNICREDIT LEASING CROATIA d.o.o.

O daljnjim koracima biti ćete obaviješteni u narednom razdoblju putem kontakata ostavljenih u Obrascu za iskaz interesa.

Sve upite i pojašnjenja vezano za Javni poziv: Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj, molimo uputiti na e-mail adresu: jamstva.ruralni [at] hamagbicro.hr

Navedeno se odnosi na sve krajnje primatelje iz predmetnog Programa (isto uključuje i OPG, obrte, slobodna zanimanja itd.).

Navedeni sektori ne mogu se izrijekom definirati prema djelatnostima po NKD-u već se isto definira prema programskim mjerama/podmjerama/tipovima operacija.
Kao što je navedeno u Prilogu IV Javnog poziva (Predložak Sporazuma, definicija krajnjeg primatelja str.25) isto isključuje područje ribarstva.

Ne, kao što je Programom definirano nema minimalnog iznosa jamstva već maksimalne stope od 70% za sve krajnje primatelje osim za mlade poljoprivrednike i mljekarski sektor gdje je stopa jamstva do 80%. Umanjenje kamatne stope mora biti unificirano za navedene skupine.

Navedeni sektori ne mogu se izrijekom definirati prema djelatnostima po NKD-u već se isto definira prema programskim mjerama/podmjerama/tipovima operacija. Kao što je navedeno u Prilogu IV Javnog poziva (Predložak Sporazuma, definicija krajnjeg primatelja str.25) isto isključuje područje ribarstva.

Obrazac za iskazivanje interesa i pripadajuće izjave mogu biti potpisani od strane osobe/osoba ovlaštenih za zastupanje Banke i od strane ovlaštenih predstavnika Banke koji nisu nužno članovi Uprave ukoliko se uz Obrazac za iskazivanje interesa i pripadajuće izjave dostavi pravni temeljem na temelju čega su određeni predstavnici Banaka ovlašteni za poduzimanje takve pravne radnje.

Da, sukladno pravilima o potporama male vrijednosti

Započetom investicijom smatra se izvođenje građevinskih radova, plaćanje avansa i sl. prije podnošenja Zahtjeva za jamstvo

Može, ali ne za istu investiciju te uz primjenu pravila o dodijeljenim potporama

Obrazac za izvješćivanje je standardizirani (kao i do sada). HAMAG-BICRO će pratiti iskorištenje sredstava prema tipovima operacija uz uvjet ispravnog i cjelovitog popunjavanja zahtjeva za jamstvo.

Navedeno se odnosi na rizične skupine prema klasifikaciji plasmana sukladno Odluci o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine i načinu utvrđivanja kreditnih gubitaka.

Svi potrebni dokumenti su sastavni dio javnog poziva (Prilog II koji popunjavaju Prijavitelji se nalazi na str. 10-18 Javnog poziva)

Navedeno se odnosi na sve kredite (npr. kredit u korištenju, u počeku, u otplati) koje financijska institucija ima u portfelju prema zadanim pod-kriterijima.

Navedeno se odnosi na sve kredite (npr. kredit u korištenju, u počeku, u otplati) koje financijska institucija ima u portfelju prema zadanim pod-kriterijima.

Navedeno se odnosi na ugovore portfelja leasinga koji su odobreni krajnjim primateljima u MSP-u za poljoprivredni, prerađivački i šumarski sektor.

TRAŽENOFORMULA ZA IZRAČUNOdgovor HAMAG-BICRO-a
% udio kredita odobrenih nefinancijskim društvima (u poljoprivredi, prerađivačkoj industriji i šumarstvu) u ukupnim kreditima.=KREDITI (u poljoprivredi, prerađivačkoj industriji i šumarstvu) / UKUPNI KREDITITOČNO
% udio kredita odobrenih nefinancijskim društvima (u poljoprivredi, prerađivačkoj industriji i šumarstvu) u statusu mikro, malih i srednjih poduzetnika u ukupnim kreditima odobrenim nefinancijskim društvima=SME KREDITI (u poljoprivredi, prerađivačkoj industriji i šumarstvu) / UKUPNI SME KREDITITOČNO
% udio kredita odobrenih nefinancijskim društvima početnicima (u poljoprivredi, prerađivačkoj industriji i šumarstvu) koji posluju do 3 godine u ukupnim kreditima odobrenim nefinancijskim društvima=POČETNICI KREDITI (u poljoprivredi, prerađivačkoj industriji i šumarstvu) / UKUPNI POČETNICI KREDITI=POČETNICI KREDITI (u poljoprivredi, prerađivačkoj industriji i šumarstvu) / UKUPNI SME KREDITI

Držani ured za reviziju je kao najviša revizijska institucija Republike Hrvatske nadležna za reviziju državnih prihoda i rashoda slijedom čega je nadležna i u ovom slučaju. Podrobnije će biti objašnjeno u Sporazumima koji će se zaključivati sa odabranim Financijskim institucijama.