Javni poziv na iskazivanje interesa za odabir prijavitelja za komercijalizaciju inovativnih proizvoda/usluga u sklopu Programa poticanja poduzetništva utemeljenog na inovacijama i novim tehnologijama iz potprograma RAZUM, TEHCRO, IRCRO, KONCRO i VENCRO

Temeljem Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne Banke za obnovu i razvoj za Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja (STP I) (Zajam broj 7320HR) od 16. rujna 2005., te Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Drugi Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja (STP II) (NN-Međunarodni ugovori br. 7/2013.) zajam broj 8258 – HR utvrđeni su preduvjeti za provedbu programa sukladno Programu potpora za poticanje inovacijsko tehnologijskog sustava koji je odobren od strane Ministarstva financija od 16. siječnja 2015. (Klasa: 011-01/14-01/336, Ur. broj: 513-06-02-15-13).

Svjetska banka je osigurala financijsku potporu aktivnostima istraživanja i razvoja u start-up poduzećima i malim i srednjim poduzećima u okviru Komponente II Programa Potpora inovacijskom procesu i to prema uvjetima definiranima u programu poznatom pod nazivom: Program RAZUM – Razvoj na znanju utemeljenih poduzeća, a Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG – BICRO) provodio. Pret-komercijalna faza financirana je kao uvjetni zajam sredstvima Programa. U fazi komercijalizacije, Korisnik je dužan vratiti sredstva prema Ugovoru.

Za Korisnike koje nisu u mogućnosti vratiti zajam po prethodno utvrđenim uvjetima, HAMAG-BICRO preuzima prava nad intelektualnim vlasništvom razvijenog proizvoda/usluge/procesa, koja ima pravo ponuditi zainteresiranima s ciljem realizacije komercijalizacije i povrata uvjetnog zajma.

Ovim Pozivom HAMAG-BICRO traži zainteresirane prijavitelje za komercijalizaciju slijedećih inovativnih proizvoda/usluga:

• “Razvoj plovila REFUL 30 Premiere” • “Izoelektrične kuglice i njihova primjena” • “Razvoj iTur aplikacijskog softvera za destinacijski menadžment” • “Razvoj i predkomercijalizacija BDF – sintetskog biorazgradivog materijala za regeneraciju kosti u ljudi” • “GoHome”, modul za napredno automatsko indeksiranje nekretnina.

Više informacija o prijavi i postupku odabira pronađite ovdje.

logo-hamag-footer-small

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

  • Ksaver 208, Zagreb, Hrvatska
  • +385 1 488 10 43
  • info [at] hamagbicro.hr

Sva prava pridržana © 2017. HAMAG BICRO

Korištenjem stranice hamagbicro.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies) more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zatvori