HAMAG-BICRO objavljuje Javni poziv za iskazivanje interesa za sudjelovanje u provedbi Programa ESIF pojedinačna jamstava koji se sufinancira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Detalji samog poziva nalaze se u niže priloženoj dokumentaciji.

I) Banke i druge financijske institucije koje imaju pravo odobravati kredite mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva

Javni poziv banke ESIF pojedinačno jamstvo

Obrazac za iskaz interesa-banke

Izjava_1

Izjava_2

Izjava_3

Program ESIF pojedinačna jamstva

Sporazum II. razine pojedinačna jamstva - banke

II) Leasing društva

Javni poziv leasing društva ESIF pojedinačno jamstvo

Obrazac za iskaz interesa leasing društva

Izjava_1

Izjava_2

Izjava_3

Program ESIF pojedinačna jamstva

Sporazum II. razine pojedinačna jamstva - leasing

 

Datum objave: 17.08.2016.

logo-hamag-footer-small

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

  • Ksaver 208, Zagreb, Hrvatska
  • info [at] hamagbicro.hr

Sva prava pridržana © 2017. HAMAG BICRO

Skip to content