Izvor: HAMAG-BICRO

ZAGREB, 21. rujna 2023. - Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) sudjelovala je na skupu u organizaciji Ekonomskog instituta Zagreb, namijenjeno stručnoj javnosti, istraživačima, donositeljima politika i operativnim zaposlenicima u relevantnim ministarstvima i institucijama, radi upoznavanja s praksom monitoringa i evaluacije inovacijskih politika i kohezijskih programa u zemljama EU-a, kao i pojedinih S3 programa.

Ante-Janko Bobetko, zamjenik predsjednika Uprave HAMAG-BICRO-a održao je izlaganje u okviru okruglog stola naziva „Kako osnažiti praksu praćenja i evaluacije u Hrvatskoj i integrirati ih u poboljšanje politike“ („How to Strengthen the Monitoring and Evaluation Practice in Croatia and Integrate it into Policy Improvement“). Tom prilikom se povela zanimljiva rasprava u kojoj je g. Bobetko obrazložio aktivnu ulogu HAMAG-BICRO-a u procesu monitoringa i evaluacije projekata i programa istraživanja, razvoja i inovacija. Istaknuo je napredak RH na Europskoj ljestvici inovativnosti (European Innovation Scoreboard) tijekom razdoblja provedbe Strategije pametne specijalizacije 2016. – 2020. te je naglasio važnost optimizacije indikatora za daljnje praćenje.

U uvodnomo dijelu skupa Zoran Aralica predstavio je povijest razvoja evalucije inovacijskih politika i njihove implikacije na aktualnu inovacijsku politiku Hrvatske („Evaluation of Innovation Policies & Workshop Evaluation of EU RTD programs and its implications for the industrial
transition and innovation policy of Croatia“
). Jan-Philipp Kramer (Prognos AG, Brussel) predstavio je dvije koautorske publikacije izdane za EU Komisiju, a koje objašnjavaju problematiku i praksu monitoringa, metodološke izazove i evaluaciju kohezijskih programa na razini EU („Evaluation of RTDFI Measures supported from ERDF“) te što se može naučiti od EU. U okviru okruglog stola: „Praćenje i evaluacija kohezijskih programa EU: Metodološka pitanja – refleksije iz Hrvatske („Monitoring and Evaluation of EU Cohesion Programs: Methodological Issues – Reflections“) izlaganje je imao Bruno Škrinjarić (Ekonomski institut). Ivana Crnić Duplančić (HAMAG-BICRO, Tehničko tajništvo) prezentirala je praćenje Strategije pametne specijalizacije RH za razdoblje 2016.-2020. („Monitoring of S3 in Croatia“), pri čemu je naglasila važnost efikasnog funkcioniranja sustava prikupljanja, obrade i izvještavanja o podacima programa istraživanja, razvoja i inovacija. Nadalje, Marina Tkalec, (Ekonomski institut) je izlagala o iskustvima u evaluaciji programa u Hrvatskoj te budućnosti („Evaluation in Croatia – Experiences and the Way Forward“). Marijana Sumpor (Euro ekspertiza Zagreb) je predstavila aktivnosti Hrvatske mreže evaluatora („Networking for Better Policy: Evolving Multisectoral Cooperation through the Croatian Evaluators Network (CEN).

Potom je uslijedio okrugli stol (moderator Domagoj Račić): „Kako osnažiti praksu praćenja i evaluacije u Hrvatskoj i integrirati ih u poboljšanje politike“ („How to Strengthen the Monitoring and Evaluation Practice in Croatia and Integrate it into Policy Improvement“).

Na skupu je zaključeno da u praksama javnih politika postoji velika potreba za postojanjem standardiziranih evaluacijskih mehanizama, međutim praksa evaluiranja u Hrvatskoj se još uvijek razvija. Potrebno je promicati evaluacijsku kulturu, pogotovo u krugu pojedinih skupina dionika (tijela javne uprave, sveučilišta, konzultanata i realnog sektora) te ukupne zainteresirane javnosti.

Izvor: HAMAG-BICRO
Izvor: HAMAG-BICRO
Datum objave: 22.09.2023.

logo-hamag-footer-small

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

  • Ksaver 208, Zagreb, Hrvatska
  • info [at] hamagbicro.hr

Sva prava pridržana © 2017. HAMAG BICRO

Skip to content