Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) sudjelovala je na okruglom stolu naziva “Jačanje ekosustava za zdravu i sigurnu hranu – od politika do prakse”, u organizaciji Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Smion-a kao partnera u EIT Food Hub Hrvatska.

Uvodno je dr. sc. Ivana Crnić Duplančić, voditeljica Službe za podršku inovacijskom sustavu (Tehničko tajništvo za Strategiju pametne specijalizacije, S3) predstavila odabrane rezultate u tematskom prioritetnom području (TPP) “Hrana i bioekonomija” prve S3  Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. te vezano uz drugu S3 do 2029. godine koja je na snazi, opće i posebne ciljeve kao i transformacijski cilj za TPP „Održiva i kružna hrana“ kao okvir za suradnju te dizajniranje i provedbu projekata u sadašnjem programskom razdoblju EU fondova.

Na prvoj panel raspravi naziva “Od politika do prakse” moderatorica dr. sc. Anita Tregner-Mlinarić (STEMwise) podsjetila je na instrument Europske komisije Interregional Innovation Investment, I3, za podršku međuregionalnim inovacijskim projektima u komercijalizaciji koji je usmjeren na regionalne inovacijske  ekosustave, tj. dionike S3. U tijeku su 2 poziva za investicije te 1 poziv za izgradnju kapaciteta te su svi, a posebno prijavitelji iz manje razvijenih područja, pozvani uspostaviti partnerstva i prijaviti se (rokovi za podnošenje prijava su u listopadu i prosincu 2024.).

Panelisti, dr.sc. Jasmina Ranilović, direktorica sektora Istraživanje i razvoj u Podravci, Neno Rakić, voditelj Službe za praćenje provedbe projekata u Sektoru za praćenje provedbe projekata -  Istraživanje razvoj i inovacije, Mato Mrkalj, direktor RDP Technology i dr. sc. Ivana Crnić Duplančić istaknuli su pozitivne strane koncepta uspostave tematskih specifičnih ekosustava kako bi se u kontinuiranom procesu konzultacija i razmjene iskustava slale poruke „odozdo prema gore“ za kreiranje i prilagodbu politika stvarnim potrebama. Istaknuta je potreba optimizacije i ubrzavanja procesa unutar sustava za provedbu projekata fondova EU budući da je prehrambeni sektor izrazito kompetitivan te podložan brzim i čestim promjenama.

Na drugoj panel raspravi naziva “Primjeri najbolje prakse” (moderator dr. sc. Miro Hegedić, EIT Food Hub Croatia) panelisti dr. sc. Vesna Gabelica Marković, programska voditeljica inovacijskih zajednica Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Karlo Kukec, iz Invento Capital Pertners kao predstavnik EIT Urban Mobility Hub Croatia, dr. sc. Maja Trstenjak, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu te Mile Milković iz razvojnog centra Ličko-senjske županije predstavili su kroz primjere kako se kroz projekte stvaraju profesionalna partnerstva te osnažuju lokalni kapaciteti „na terenu“ za dugogodišnju suradnju, rast i transformaciju.

Iz HAMAG-BICRO-a raspravi su doprinijele dr. sc. Jelena Žafran iz Odjela za unaprjeđenje kvalitete sustava Službe za kontrolu kvalitete i strateško upravljanje, ističući specifičnosti pravila patentne zaštite u području hrane te Danijela Keler Štambuk iz Službe za podršku inovacijskom sustavu, ukazujući na nužnost sagledavanja ciljne skupine korisnika, veličine tržišta te Cost-benefit analize, kao 3 glavna elementa za odluke o ulaganjima u inovacije u svakoj industriji pa tako i prehrambenoj.

Datum objave: 19.06.2024.

logo-hamag-footer-small

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

  • Ksaver 208, Zagreb, Hrvatska
  • info [at] hamagbicro.hr

Sva prava pridržana © 2017. HAMAG BICRO

Skip to content