Beč, 23. ožujka 2023. - Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) kao članica i ovogodišnja predsjedateljica Europske mreže inovacijskih agencija (TAFTIE) sudjelovala je na međunarodnoj networking radionici u Beču naziva „How To Make AI Programmes Ethically Sound“.

Na radionici je, uz predstavnike agencije HAMAG-BICRO – Danijelu Keler Štambuk, Andreu Batić i Ivanu Crnić Duplančić, sudjelovalo više od 20 predstavnika iz inovacijskih agencija Češke, Litve, Portugala, Slovačke i Austrije te iz dva instituta: Austrijski institut za tehnologiju (AIT) i VDI/VDE-IT, Institut za inovacije i tehnologiju iz Njemačke.

Predstavnici grupe za AI etiku AIT-a (AIT AI Ethics Lab) predvođeni Dr. Peter Biegelbauer-om, prikazali su što je umjetna inteligencija (Artificial Intelligence, AI) i zašto je usko povezana sa etičkim pitanjima te na što se odnosi pojam „AI etika“.  Predstavljen je status pripreme europskog Zakona o umjetnoj inteligenciji, engleskog naziva „AI Act“ koji je u nacrtu od 21. travnja 2021. godine, a čije se usvajanje očekuje do kraja ove godine. Ovim zakonom  na razini Europske unije nastoji se urediti funkcioniranje internog tržišta za AI sustave na način da se i dobrobiti i rizici umjetne inteligencije adresiraju na odgovarajući način na razini EU. Regulatorna podloga za Zakon o AI razvija se još od travnja 2018. godine kada je usvojena Strategija  za razvoj umjetne inteligencije (Artificial Intelligence for Europe), a rasprave se vode među dionicima na svim razinama o mnogobrojnim aspektima ove kompleksne teme, uključujući i određivanje same definicije pojma pri čemu se ona stalno mijenja i prilagođava.

Ispred HAMAG-BICRO-a dr. sc. Ivana Crnić Duplančić predstavila je status aktivnosti povezanih sa AI u Hrvatskoj, uzimajući u obzir vrlo aktivnu i globalno relevantnu startup zajednicu CROAI (Hrvatska udruga za umjetnu inteligenciju) te pripremu Nacionalnog plana za razvoj umjetne inteligencije u nadležnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Prema trenutnom statusu, 3% projektnih prijava te 5% projekata u provedbi u HAMAG-BICRO povezano je sa razvojem umjetne inteligencije (interni podaci).

Predstavnici inovacijskih agencija na sastanku su raspravljali o praktičnim pitanjima ugradnje etičkih principa u dizajn inovacijskih programa te na koji način zadovoljiti uvjete financiranja projekata koji u sebi sadrže elemente umjetne inteligencije, a koje će donijeti Zakon o AI.

Datum objave: 27.03.2023.

logo-hamag-footer-small

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

  • Ksaver 208, Zagreb, Hrvatska
  • info [at] hamagbicro.hr

Sva prava pridržana © 2017. HAMAG BICRO

Skip to content