Beč, 23. ožujka 2023. - Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) kao članica i ovogodišnja predsjedateljica Europske mreže inovacijskih agencija (TAFTIE) sudjelovala je na međunarodnoj networking radionici u Beču naziva „How To Make AI Programmes Ethically Sound“.

Na radionici je, uz predstavnike agencije HAMAG-BICRO – Danijelu Keler Štambuk, Andreu Batić i Ivanu Crnić Duplančić, sudjelovalo više od 20 predstavnika iz inovacijskih agencija Češke, Litve, Portugala, Slovačke i Austrije te iz dva instituta: Austrijski institut za tehnologiju (AIT) i VDI/VDE-IT, Institut za inovacije i tehnologiju iz Njemačke.

Predstavnici grupe za AI etiku AIT-a (AIT AI Ethics Lab) predvođeni Dr. Peter Biegelbauer-om, prikazali su što je umjetna inteligencija (Artificial Intelligence, AI) i zašto je usko povezana sa etičkim pitanjima te na što se odnosi pojam „AI etika“.  Predstavljen je status pripreme europskog Zakona o umjetnoj inteligenciji, engleskog naziva „AI Act“ koji je u nacrtu od 21. travnja 2021. godine, a čije se usvajanje očekuje do kraja ove godine. Ovim zakonom  na razini Europske unije nastoji se urediti funkcioniranje internog tržišta za AI sustave na način da se i dobrobiti i rizici umjetne inteligencije adresiraju na odgovarajući način na razini EU. Regulatorna podloga za Zakon o AI razvija se još od travnja 2018. godine kada je usvojena Strategija  za razvoj umjetne inteligencije (Artificial Intelligence for Europe), a rasprave se vode među dionicima na svim razinama o mnogobrojnim aspektima ove kompleksne teme, uključujući i određivanje same definicije pojma pri čemu se ona stalno mijenja i prilagođava.

Ispred HAMAG-BICRO-a dr. sc. Ivana Crnić Duplančić predstavila je status aktivnosti povezanih sa AI u Hrvatskoj, uzimajući u obzir vrlo aktivnu i globalno relevantnu startup zajednicu CROAI (Hrvatska udruga za umjetnu inteligenciju) te pripremu Nacionalnog plana za razvoj umjetne inteligencije u nadležnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Prema trenutnom statusu, 3% projektnih prijava te 5% projekata u provedbi u HAMAG-BICRO povezano je sa razvojem umjetne inteligencije (interni podaci).

Predstavnici inovacijskih agencija na sastanku su raspravljali o praktičnim pitanjima ugradnje etičkih principa u dizajn inovacijskih programa te na koji način zadovoljiti uvjete financiranja projekata koji u sebi sadrže elemente umjetne inteligencije, a koje će donijeti Zakon o AI.

Datum objave: 27.03.2023.

Žakline Troskot, vlasnica slastičarnice Amélie Slastičarnica Amélie Nakon nekog vremena počeli smo razmatrati mogućnost uzimanja financijske potpore u HAMAG-BICRO-u, što nam je dalo nadu da ćemo iznaći rješenje kojim ćemo podmiriti troškove poslovanja, s obzirom na to da na početku nismo dobivali nikakvu pomoć od strane države osim u okviru plaća za radnike. Naše uspješne priče Nives Morović, suvlasnica Villa Nai 3.3 Projekt Villa Nai 3.3 Bez HAMAG BICRO-a ne bi ostvarili ovaj projekt. Villa Nai 3.3 ne bi postojala. Podržali su nas na sve načine koji su nam bili potrebni, od samog početka. Oni su našu ideju shvatili malo drugačije. To je najbolja podrška koju možete imati Naše uspješne priče Jasna Vlašić, suvlasnica tvrtke Air Pannonia Air Pannonia Počeli smo s jednim poslovnim zrakoplovom, a sada ih imamo tri, što nas u Hrvatskoj čini specifičnom firmom s najvećom flotom. Ne bi to postigli bez pomoći HAMAG BICRO-a koji nas je podržavao kroz sve razvojne faze. Iznos kredita bio je pozamašan te smo zbog toga još zahvalniji Agenciji što je prepoznala našu tvrtku kao klijenta koji će u budućnosti bez problema moći otplatiti taj kredit. Naše uspješne priče
logo-hamag-footer-small

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

  • Ksaver 208, Zagreb, Hrvatska
  • +385 1 488 10 43
  • info [at] hamagbicro.hr

Sva prava pridržana © 2017. HAMAG BICRO

Skip to content