ESIF mikro zajam

ESIF FI_logo_transparent

VAŽNA OBAVIJEST: ESIF MIKRO ZAJAM ZA OBRTNA SREDSTVA

Cjeloviti tekst programa možete preuzeti ovdje .

Značajka instrumenta/ Naziv programa ESIF Mikro zajam za obrtna sredstva
Ciljana skupina

·         Mikro gospodarski subjekt

·         Mali gospodarski subjekt

Iznos Od 1.000,00 EUR do 25.000,00 EUR
Kamatna stopa* 0,5% - 1,0%
Poček Do 12 mjeseci, ukoliko je rok otplate minimalno 2 godine
Rok otplate Do 3 godina uključujući poček
Instrumenti osiguranja Zadužnica, te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika
Potpora De minimis
Namjena ·         Obrtna sredstva- 100% iznosa zajma

* Vrijednosti-indeksa-razvijenosti-i-pokazatelja-za-izračun-indeksa-razvijenosti-na-županijskoj-razini-2017

Financijski instrument nije namijenjen za:

Aktivnosti:

 • financiranje PDV-a
 • refinanciranje postojećih obveza
 • podmirenje obveza prema financijskim institucijama
 • refundiranje ranije plaćenih obveza
 • plaćanje obveza starijih od tri mjeseca od zaprimanja Zahtjeva za zajam
 • pribavljanje vrijednosnih papira
 • davanje zajmova kupcima ili drugim pravnim i fizičkim osobama
 • ulaganja koja služe u osobne svrhe
 • posredovanje u trgovini s inozemstvom

Djelatnosti:

 • trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama (benzinske postaje)
 • djelatnost Taxi službe i djelatnost Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije (rent-a car)
 • djelatnost cestovnog prijevoza tereta sukladno članku 3. stavku 2. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013.
 • trgovačke djelatnosti
 • djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja, djelatnosti proizvodnje i emitiranja radijskog i televizijskog sadržaja, djelatnosti novinskih agencija kao i uslužnih djelatnosti agencija za oglašavanje i odnosa s javnošću
 • djelatnosti jednog ili više ograničenih sektora sukladno Prilogu 3. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 964/2014 od 11.rujna 2014.
 • poljoprivredne i ribarske djelatnosti te ostale djelatnosti i aktivnosti isključene važećim propisima o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18.prosinca   2013. o primjeni članaka 107. i 108.   Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore).