Vjeran Vrbanec, predsjednik Uprave i Ante Janko Bobetko, član Uprave potpisali su ugovor kroz Program EUREKA s Tatjanom Novak, direktoricom tvrtke Mardorado d.o.o. Ukupna sredstva kroz program EUREKA iznose 1.312.869,72 kuna, dok je ukupna vrijednost projekta s partnerima je 3.155.916,24 kuna.

Izvor: HAMAG-BICRO

Ovim Eureka projektom partneri Mardorado d.o.o., NTC Klub Dedinje d.o.o. (Srbija) i Maidea d.o.o. (Hrvatska) žele razviti NeuroCloud Inference Engine platformu koja korisnicima želi omogućiti jedinstvenu mogućnost interakcije fizikalnih pokazatelja, tj. međuovisnosti fizičkih aktivnosti djece s poboljšanjem kognitivnih sposobnosti. Fizičke aktivnosti mogu se pratiti putem raznih ulaznih podataka i uređaja, a osnovna je zamisao da podatke o fizičkoj aktivnosti korisnik prikuplja putem senzora svog mobilnog telefona i/ili pametnog sata. Otvorenost platforme prema vanjskim sustavima omogućit će spajanje platforma za učenje, testiranje, čitanje, igranje ili specifične sportske aktivnosti sa sustavom, kako bi korisnici mogli neovisno pratiti svoj napredak i uspjeh u ovisnosti sa svojim zadanim ciljevima. Sustav će moći na temelju dobivenih podataka korisnika i implementacija algoritama za strojno učenje i umjetnu inteligenciju samostalno sugerirati korisnicima koje fizičke aktivnosti mogu poduzeti kako bi poboljšali rezultate npr. željenog procesa učenja/usvajanja sadržaja te time po prvi puta dobiti jedinstvene i personalizirane kognitivne vježbe usmjerene na njegove aktivnosti. Sustav će uz kontinuirano samoučenje kroz akumulaciju depersonaliziranih podataka (rastom broja korisnika i spojenih vanjskih sustava) kroz vrijeme biti sve bolji u predviđanju i predlaganju aktivnosti korisnicima. Trenutno na tržištu ne postoji platforma koja bi imala kao svoj osnovni cilj praćenje i povezivanje fizičke aktivnosti korisnika sa mogućnosti spajanja vanjskih sustava i praćenja uspješnosti prilikom rješavanja kognitivnih zadataka ili vježbi. Na takav način planiramo kreirati u potpunosti nov ekosustav i smjer obrade podataka. U projektu će se provesti aktivnosti pripreme razvoja i definiranja metodološki specifičnih komponenti platforme, razvoja opisanog sustava, verifikacija definiranog modela strojnog učenja i testiranje prototipa na stvarnim korisnicima.

Izvor: HAMAG-BICRO
Datum objave: 21.07.2021.

logo-hamag-footer-small

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

  • Ksaver 208, Zagreb, Hrvatska
  • info [at] hamagbicro.hr

Sva prava pridržana © 2017. HAMAG BICRO

Skip to content