Hrvatska agencija  za malo gospodarstvo inovacije i investicije (u daljnjem tekstu »dobavljač«), Zagreb, Ksaver 208, na temelju dolje definiranih uvjeta, poziva sve zainteresirane strane da dostave prijavu za izradu studije izvodljivosti pametnih i inovativnih rješenja u sklopu projekta SMART FACTORY HUB.

Javni poziv za odabir usluga za izradu studije izvodljivosti pametnih i inovativnih rješenja provodi se u sklopu projekta SMART FACTORY HUB, u okviru Programa transnacionalne suradnje Dunav 2014.–2020., Prioritet 1 “Inovativna i socijalno odgovorna Dunavska regija”, Specifični cilj 1.1. “Poboljšati okvirne uvjete za inovacije”.

Ukupna vrijednost Javnog poziva je 15.000,00 EUR, a isti je otvoren do 18. siječnja 2019. godine.

Javni poziv “Industrija 4.0 – pametna i inovativna rješenja”, namijenjen je subjektima malog gospodarstva s ciljem uvođenja inteligentnih i inovativnih rješenja u proizvodne procese testiranjem prekogranične vaučer sheme koja podupire međuregionalni prijenos pametnih rješenja (tj. pametnu proizvodnju) na domaće tržište.

Cilj Javnog poziva je unaprijediti učinkovitost subjekata malog gospodarstva usmjerenih na proizvodnju kroz uvođenje pametnih i inovativnih tehničkih rješenja u proizvodne procese, koji pokazuju poboljšanja u područjima (1) ekonomičnosti, (2) osiguranja kvalitete i (3) upravljanja rizikom te time poticati prijelaz na Industriju 4.0.

Svrha Javnog poziva je financiranje troška izrade studije izvodljivosti za subjekte malog gospodarstva (registrirani u Republici Hrvatskoj i prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (NN 58/07 i 72/07) za područje C: Prerađivačka industrija) od strane pružatelja pametnog rješenja – inozemnog entiteta.

Uvjeti za prijavu:

  1. Prijava mora biti vrsta partnerstva u kojoj jedan partner djeluje kao “prijavitelj” i drugi partner kao “pružatelj rješenja” (u daljnjem tekstu: partneri)
  1. Prijavitelj može odabrati jedno od inozemnih rješenja s područja Programa transnacionalne suradnje Dunav te područja projekta Smart Factory Hub* za izradu studije izvodljivosti u svom poslovnom subjektu (dokumentiranih u Katalogu pametnih rješenja ili može prijaviti novo inozemno rješenje koje spada u barem jedno od sljedećih područja).
  1. Prijavitelj treba biti subjekt mikro, malog i srednjeg gospodarstva**, registriran prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (NN 58/07 i 72/07) za područje C: Prerađivačka industrija.  Mora biti registriran u Republici Hrvatskoj i poslovno aktivan.
  1. Ponuditelj pametnog rješenja može biti samo legalni entitet iz Austrije, Bugarske, Češke, Njemačke, Mađarske, Rumunjske, Slovačke, Slovenije ili Srbije (područje Programa transnacionalne suradnje Dunav te područje projekta Smart Factory Hub*)
 1. Prijavitelj ne smije biti vlasnički ni upravljački povezan s inozemnim ponuditeljem pametnog rješenja.

______________________

* http://www.interreg-danube.eu/about-dtp/participating-countries
** Veličina poduzeća definirana je Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014, dostupnom na https://bit.ly/2Q5fdPb

Prijavitelj može predati samo jednu prijavu na ovaj Javni poziv.

Ako se zaprimi više prijava od istog prijavitelja, uvažit će se samo prva pristigla prijava dok ostale neće biti uzete u razmatranje.

Pametno inovativno rješenje mora biti u skladu s ciljem i predmetom Javnog poziva.

Sve pravovremene prijave bodovat će se sukladno kriterijima:

 1. sudjelovanje u aktivnostima projekta Smart Factory Hub
 2. metodologija implementacije pametnog inovativnog rješenja kod poslovnog subjekta Prijavitelja
 3. poboljšanje na područjima ekonomičnosti, osiguranja kvalitete i  upravljanja rizicima kod poslovnog subjekta Prijavitelja
 4. razina inovativnosti i tehnološke složenosti pametnog inovativnog rješenja

Samo će pravovremeno podnesene prijave biti uključene u proces evaluacije.

U slučaju da se Prijavitelj povuče prije potpisivanja Ugovora ili ako Ugovor nije sklopljen u zadanom vremenskom roku, bit će odabran sljedeći najbolji Prijavitelj.

Odabrat će se dvije (2) prijave s najvišim brojem bodova.

Iznos usluge za izradu studije izvodljivosti pametnih i inovativnih rješenja je EUR 7,500 (bez PDV-a). PDV nije prihvatljiv trošak.

Rok za podnošenje prijava je od 16. studenog 2018. godine do 18. siječnja 2019. godine do 15:00 sati.

Prijave na Javni poziv podnose se putem Prijavnog obrasca isključivo putem elektroničke pošte na adresu: smartfactoryhub [at] hamagbicro.hr

Partneri su dužni dostaviti  gore navedeni Prijavni obrazac koji sadrži:

 1. Obrazac 1: Prijavni obrazac (Form 1: Application form)
 2. Obrazac 2: Skupna izjava (Form 2: Declaration by the applicant)
 3. Obrazac 3: Informacije o Prijavitelju (Form 3: Demonstration project information)
 4. Obrazac 4: Informacije o ponuditelju pametnog rješenja (Form 4: Information about solution provider)

Privici: Fotografije i ostali materijali za podršku

Navedeni obrasci moraju biti ispunjeni na engleskom jeziku.

Prilaganje dodatne dokumentacije je dopušteno.

Sva dodatna dokumentacija koju partneri prilaže, a koja zahtjeva ovjeru pečatom i potpisom, navedeno mora sadržavati.

Otvaranje prijava neće biti javno i održat će se u prostorijama dobavljača najkasnije pet (5) radnih dana nakon roka za podnošenje prijava.

Dobavljač može u bilo kojem trenutku, u vrijeme pregleda prijava, pozvati Prijavitelja da pisanim putem (poštom ili e-poštom) dostavi pojašnjenja o informacijama sadržanim u prijavi. Prijavitelj mora proslijediti pojašnjenja u roku zadanom od strane dobavljača, u protivnom će dobavljač sam odlučiti o tumačenju informacija na temelju dostavljenih podataka.

U bilo kojem trenutku tijekom obrade prijave, dobavljač može pozvati Prijavitelja da pismenim putem (poštom ili putem e-maila) podnese dodatne dokaze koji dokazuju vjerodostojnost izjava u prijavi. Prijavitelj mora dostaviti dokaze u u roku zadanom od strane dobavljača, inače isti neće uzeti u obzir tražene izjave u prijavi.

Objava rezultata Javnog poziva bit će na službenim internet stranicama HAMAG-BICRO-a.

Odabir  prijava donijet će zakonski zastupnik dobavljača ili ovlaštena osoba izdavanjem odluke o odabiru. Na temelju odluke o odabiru Prijavitelji će biti pozvani na potpisivanje Ugovora.

Odabrani Prijavitelji ostvaruju pravo na isplatu usluga dostavom Izvješća koja se moraju dostaviti najkasnije do 31. ožujka 2019. godine.

Usluga se plaća na temelju fakture izdane od strane Prijavitelja i potvrde Izvješća od strane dobavljača.

Ključni koraci u provedbi Javnog poziva:

 • Rok za podnošenje prijave: 18.1.2019.
 • Rok za donošenje odluke o odabiru: 1.2.2019.
 • Rok za potpisivanje Ugovora: 10.2.2019.
 • Početak izrade studije izvodljivosti pametnih i inovativnih rješenja: 10.2.2019.
 • Završetak izrade studije izvodljivosti pametnih i inovativnih rješenja te rok za dostavu izvješća: 31.3.2019.
 • Rok plaćanja za pružanje usluga izrade studije izvodljivosti pametnih i inovativnih rješenja: 1.5.2019.

Koraci za provedbu:

 1. partneri definiraju problem koji bi željeli riješiti u projektu/proizvodnji
 2. partneri predlažu prijedlog rješenja s učinkom na: (1) ekonomičnost, (2) osiguranje kvalitete, (3) upravljanje rizikom
 3. partneri izrađuju studiju izvodljivosti
 4. partneri pripremaju Izvješće na engleskom jeziku i analiziraju pozitivne učinke studije izvodljivosti.

Sva pitanja mogu se poslati na sljedeću e-mail adresu: smartfactoryhub [at] hamagbicro.hr

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

SMART FACTORY HUB je projekt koji financira Program transnacionalne suradnje Dunav 2014. – 2020. kojim se želi unaprijediti istraživanje i razvoj te uvjeti poslovnih politika međunarodne suradnje u prerađivačkoj industriji.

logo-hamag-footer-small

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

 • Ksaver 208, Zagreb, Hrvatska
 • +385 1 488 10 43
 • info [at] hamagbicro.hr

Sva prava pridržana © 2017. HAMAG BICRO

Korištenjem stranice hamagbicro.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies) more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zatvori