Namjensko korištenje i vidljivost

Korištenje sredstava zajma:

 • Sva plaćanja iz sredstava zajma potrebno je izvršiti unutar ugovorenog roka korištenja, direktno s računa posebne namjene na račune dogovorenih dobavljača
 • Ukoliko Programom nije drugačije propisano, PDV je moguće platiti samo ako korisnik nije u sustavu PDV-a
 • Uplate na račun posebne namjene su dozvoljene ukoliko se radi o vlastitim sredstvima za plaćanje PDV-a ili za namirenje ostatka iznosa nužnog za zatvaranje financijske konstrukcije projekta

Dokazivanje namjenskog korištenja zajma:

 • 15 dana po iskorištenju sredstava zajma poduzetnik je dužan na e-mail adresu dostaviti:

  - Ispunjenu Tablicu namjenskog korištenja sredstava zajma u Excel obliku (niže priložen obrazac)

  - Izvode s računa posebne namjene od datuma isplate zajma do datuma zadnje transakcije

  - Preslike konačnih dokumenata temeljem kojih su izvršena plaćanja (računi, otpremnice, ugovori, platne liste, JOPPD obrasci, prometne dozvole, ZK ulošci, JRDŽ za osnovno stado i sl.)

  - Ukoliko se radilo o ino dobavljaču, dostaviti i dokumentaciju potrebnu za uvoz (CMR, JCD list, izjavu poduzetnika ukoliko je osobno uveo predmet ulaganja u RH i sl.) te devizni nalog kao potvrdu o izvršenoj deviznoj doznaci

 • Po izvršenju svih obveza vezanih uz pravdanje namjenskog korištenja zajma, račun posebne namjene se može zatvoriti

- Tablica za provjeru namjenskog korištenja

Vidljivost:

Krajnji primatelji financijskih instrumenata dužni su na mrežnu stranicu, predmet ulaganja ili drugo prikladno mjesto istaknuti niže priložene oznake vidljivosti te o istome dostaviti dokaz (fotografije postavljenih oznaka vidljivosti).

- Oznake vidljivosti ESIF financijski instrumenti

- Oznake vidljivosti Financijski instrumenti za poljoprivredu i ruralni razvoj

- Oznake vidljivosti Financijski instrumenti iz NPOO