Namjensko korištenje i vidljivost

Korištenje sredstava zajma:

  • Sva plaćanja iz sredstava zajma potrebno je izvršiti unutar ugovorenog roka korištenja, direktno s računa posebne namjene na račune dogovorenih dobavljača
  • Ukoliko Programom nije drugačije propisano, PDV je moguće platiti samo ako korisnik nije u sustavu PDV-a
  • Uplate na račun posebne namjene su dozvoljene ukoliko se radi o vlastitim sredstvima za plaćanje PDV-a ili za namirenje ostatka iznosa nužnog za zatvaranje financijske konstrukcije projekta

Dokazivanje namjenskog korištenja zajma:

- Tablica za provjeru namjenskog korištenja

Vidljivost:

Krajnji primatelji financijskih instrumenata dužni su na mrežnu stranicu, predmet ulaganja ili drugo prikladno mjesto istaknuti niže priložene oznake vidljivosti te o istome dostaviti dokaz (fotografije postavljenih oznaka vidljivosti).

- Oznake vidljivosti ESIF financijski instrumenti

- Oznake vidljivosti Financijski instrumenti za poljoprivredu i ruralni razvoj

- Oznake vidljivosti Financijski instrumenti iz NPOO