ESIF Ograničeno portfeljno jamstvo

ESIF Ograničeno portfeljno jamstvo je financijski instrument namijenjen subjektima malog gospodarstva te je isti u većem dijelu financiran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

Navedenim financijskim instrumentom olakšava se pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva i potiče se kreditna aktivnost financijskih institucija (banke i leasing društva) na način da financijske institucije odobravaju kredite/leasinge klijentima, a HAMAG-BICRO jamči za dio glavnice i ugovorene kamate, a temeljem potpisanih Sporazuma o suradnji.

Prikupljanje dokumentacije, obradu i donošenje Odluke o financiranju raditi će isključivo financijska institucija bez dodatne obrade HAMAG-BICRO-a. Ukoliko zahtjev udovoljava propisanim uvjetima, financijska institucija će navedeni kredit/leasing uvrstiti u portfelj za kojeg jamči HAMAG-BICRO.

Financijskim instrumentom će se omogućiti veća dostupnost kredita i leasinga, smanjenje kamatne stope, smanjenje traženih instrumenata osiguranja što će utjecati na rast zapošljavanja, povećanje privatnih ulaganja te povećanje broja subjekata malog gospodarstva koji primaju potporu.

Kreditom/leasingom prihvatljivo je financirati investicije i obrtni kapital uz ispunjenje određenih kriterija (navedeno u Uvjetima provedbe financijskog instrumenta).

Podnošenje zahtjeva klijenata i korištenje navedenog financijskog instrumenta moguće je do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31.12.2023.godine.

UVJETI DEFINIRANI FINANCIJSKIM INSTRUMENTOM ESIF OGRANIČENA PORTFELJNA JAMSTVA

Značajka mjere

ESIF ograničena portfeljna jamstva

Minimalni iznos jamstva

Nije određeno

Maksimalni iznos jamstva

150.000,00 EUR

Maksimalna stopa jamstva

80%

Minimalno trajanje jamstva

1 godina

Maksimalno trajanje jamstva

10 godina

Udio obrtnih sredstava u investicijskim kreditima

najviše 30% od iznosa kredita

Obuhvat jamstva

Glavnica kredita + ugovorena kamata

Potpora

Potpora male vrijednosti (de minimis)

Cjeloviti tekst Uvjeta možete preuzeti ovdje.

Pomognite nam da se poboljšamo slanjem komentara / Please help us improve

hb-feedback