Jamstva za kredite u sektoru turizma i sporta

Uvjeti definirani programom:

Značajka/Proizvod
(financijski instrument)
Program dodjele državnih potpora sektoru turizma i sporta u aktualnoj pandemiji COVID-a 19
Ciljana skupina Mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva u sektoru turizma i sporta
Maksimalni iznos jamstva odjeljak 3.1. - do 1.800.000 EUR odjeljak 3.2. - preko 1.800.000 EUR
Stopa jamstva 100% 90%
Kamatna stopa kamatna stopu mora biti za barem 0,5 postotna boda niža od kamatne stope koju bi Korisnik kredita imao da kredit nije osiguran jamstvom izdanim po ovom Programu
Namjena zajma Obrtna sredstva
Minimalno trajanje jamstva 1 godina
Maksimalno trajanje jamstva odjeljak 3.1. – 5 godina
odjeljak 3.2. – 6 godina
Obuhvat jamstva Glavnica kredita
Naknada za obradu zahtjeva 0,25% za prvu godinu 0,25%, od druge do treće godine 0,5% i od četvrte do šeste godine 1%
Rok provedbe Programa 31.12.2021.