Jamstva za kredite u sektoru mora, prometa i prometne infrastrukture

Uvjeti definirani programom:

Značajka/Proizvod
(financijski instrument)
PROGRAMA DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU MORA, PROMETA, PROMETNE INFRASTRUKTURE
Ciljana skupina Mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva u sektoru mora, prometa i s njome povezane infrastrukture
Maksimalni iznos jamstva odjeljak 3.1. – do 1.800.000,00 EUR
odjeljak 3.2. – preko 1.800.000,00 EUR
Stopa jamstva odjeljak 3.1. – 100%
odjeljak 3.2. – 90%
Kamatna stopa Do 2%
Namjena zajma Obrtna sredstva
Minimalno trajanje jamstva 1 godina
Maksimalno trajanje jamstva odjeljak 3.1. – 5 godina
odjeljak 3.2. – 6 godina
Obuhvat jamstva Glavnica kredita
Naknada za obradu zahtjeva 0,2% za prvu godinu 0,25%, od druge do treće godine 0,5% i od četvrte do šeste godine 1%
Instrumenti osiguranja Zadužnica poduzetnika
Instrumenti osiguranja banke Zadužnica poduzetnika
Rok provedbe Programa 30.06.2022.