Jamstva za kredite u području kulture i kreativnih industrija

Uvjeti definirani programom:

Značajka/Proizvod
(financijski instrument)
Program jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija
Ciljana skupina Mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva u kulturi i kreativnim industrijama
Maksimalni iznos jamstva 800.000 EUR
Stopa jamstva 100 %
Kamatna stopa Do 2%
Namjena zajma Obrtna sredstva
Minimalno trajanje jamstva 1 godina
Maksimalno trajanje jamstva Do 5 godina uključujući poček
Obuhvat jamstva 100 % iznosa kredita (glavnica kredita i redovne kamate)
Naknada za obradu zahtjeva 0,1 % iznosa jamstva
Poček kredita Do 12 mjeseci ako je rok otplate najmanje 2 godine.
Instrumenti osiguranja Zadužnica poduzetnika
Instrumenti osiguranja banke Zadužnica poduzetnika
Potpora Potpora u skladu s Privremenim okvirom o državnim potporama koji je usvojila Komisija
Rok provedbe Programa 30.06.2022.

Cjeloviti tekst programa možete preuzeti ovdje.