Jamstva za kredite u području kulture i kreativnih industrija

Uvjeti definirani programom:

Značajka/Proizvod
(financijski instrument)

Program jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija

Ciljana skupina

Mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva u kulturi i kreativnim industrijama

Maksimalni iznos jamstva

800.000 EUR

Stopa jamstva

100 %

Kamatna stopa

Do 2%

Namjena zajma

Obrtna sredstva

Minimalno trajanje jamstva

1 godina

Maksimalno trajanje jamstva

Do 5 godina uključujući poček

Obuhvat jamstva

Glavnica kredita

Naknada za obradu zahtjeva

0,1 % iznosa jamstva

Rok korištenja kredita

Do 6 mjeseci

Poček kredita

Do 12 mjeseci ako je rok otplate najmanje 2 godine.

Instrumenti osiguranja

Zadužnica poduzetnika

Instrumenti osiguranja banke

Zadužnica poduzetnika

Potpora

Potpora u skladu s Privremenim okvirom o državnim potporama koji je Komisija usvojila 19. ožujka 2020. i dopunila 3. travnja i 8. svibnja 2020. g

Rok provedbe Programa

31.12.2020.

Cjeloviti tekst programa možete preuzeti ovdje.