O programu

O programu

Eurostars je program koji podupire istraživačke tvrtke koje razvijaju inovativne proizvode, procese ili usluge kako bi ostvarili konkurentsku prednost. To radi pružajući sufinanciranje međunarodnih inovacijskih projekata čiji proizvodi brzo izlaze na tržište.

Nastao je kao zajednička inicijativa EUREKA-e i Europske komisije. Programom upravlja Tajništvo programa EUREKA. Projekt Eurostars temelji se na suradnji, što znači da moraju biti uključena barem dva sudionika (pravna subjekta koji su neovisni jedan od drugoga) iz dvije različite države članice Eurostars-a.

Obzirom na dugogodišnje uspješno postojanje EUREKA-e, Europska komisija odlučila je dati doprinos razvojnim aktivnostima malih i srednjih poduzeća na način da sudjeluje s do 25 % u ukupnom javnom dijelu sufinanciranja.

Od 01. lipnja 2017. godine dio troškova sufinancira se također iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, a isti traje do 31. svibnja 2024. godine.

Danas Eurostars okuplja i povezuje tvrtke i znanstveno-istraživačke institucije iz 36 zemalja članica inicijative. Ne postoje tematska ograničenja, a projekti se mogu aplicirati za bilo koje tehnološko područje pod uvjetom da imaju civilnu svrhu te da obuhvaćaju razvoj novog proizvoda, procesa ili usluga.

Budući da se evaluacija projekata radi centralizirano za sve prijavljene projekte, konkurencija je velika, a prolaznost projekata manja nego za EUREKA individualne projekte.

Osim navedenog bitne razlike Eurostars i EUREKA projekta odnose se na:

 

EUROSTARS

EUREKA

NatjecateljiMala i srednja razvojno-istraživačka poduzećaMala, srednja i velika poduzeća.
PrijavaCentralizirano-online prijavaDecentralizirano – Agencija HAMAG-BICRO zaprima dokumentaciju.
DokumentacijaEurostars Application Form (+ obvezni aneksi) + dokumentacija za nacionalnu evaluacijuEUREKA Application Form + dokumentacija za nacionalnu evaluaciju
Rokovi prijave2 roka godišnjeSvaka zemlja određuje svoja pravila i rokove.
KonkurencijaSvi projekti predani za pojedini rok iz svih zemalja članica.Svi projekti na nacionalnom nivou.
EvaluacijaCentralizirani proces (tehnološka evaluacija) + nacionalna financijska evaluacijaDecentralizirani proces-svaka zemlja radi tehnološku i financijsku evaluaciju.
FinanciranjeNacionalni proračun (25 % troška osigurava Europska komisija + potpora iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje). Nacionalni proračun.

Natjecatelji

Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dvije zemlje članice, a nositelj projekta treba biti malo i srednje poduzeće iz države članice Eurostarsa koje se bavi istraživanjem i razvojem – IR (R&D performing SME). Svi partneri na projektu čine konzorcij u kojem ni jedan natjecatelj ili zemlja ne smije biti odgovorna za više od 75 % ukupnih troškova projekta.

Uloga razvojno istraživačkih poduzeća u projektu mora biti značajna. Barem 50% ukupnih projektnih troškova vezanih uz IR aktivnosti moraju ostvariti IR poduzeća (‘R&D performing SMEs’), no taj postotak ne može uključivati troškove podugovaranja.

Ako hrvatski partner nije glavni partner, svakako mora biti malo ili srednje trgovačko društvo.

Znanstveno-istraživačke institucije mogu se uključiti u projekt kao vanjski suradnici, ali ne mogu samostalno sudjelovati u projektu niti su član HR konzorcija.

Ako u Hrvatskoj ima više partnera, određuje se glavni hrvatski partner koji mora biti isključivo malo ili srednje trgovačko društvo.

Slijedom navedenog, prema Hrvatskim nacionalnim pravilima, velika poduzeća, obrti i fizičke osobe nisu opravdani za sufinanciranje u programu EUREKA. Međutim, velika poduzeća mogu sudjelovati u programu uz 100 % samostalno financiranje projekta.

Definicija R&D-performing SME
Da bi se Natjecatelj klasificirao kao „R&D-performing SME“ mora se za početak uklopiti u definiciju malog i srednjeg poduzetnika. Nakon toga, mora se uklopiti u sljedeće parametre definirane od strane Eurostarsa.

Tvrtke s manje od 100 zaposlenih na punom radnom vremenu (eng. FTE – Full Time Equivalent) moraju:
• imati najmanje 5.0 FTE namijenjenih istraživačko razvojnim (IR) aktivnostima
• ili osigurati najmanje 10.00% svojih FTE za IR aktivnosti
• ili osigurati najmanje 10.00% svojeg prometa za IR aktivnosti

Tvrtke s više od 100 zaposlenih na punom radnom vremenu (FTE) moraju:
• imati najmanje 10.0 FTE namijenjenih IR aktivnostima
• ili osigurati najmanje 10.00% svojih FTE za IR aktivnosti
• ili osigurati najmanje 10.00% svojeg prometa za IR aktivnosti.