Natječaj za program Eurostars 2

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavljuje zajednički poziv za međunarodne suradničke projekte u program Eurostars-2.

1. Rok za popunjavanje online pretprijave (prema HAMAG-BICRO)11.06.2018.  do 16h
Rok za ocjenu pretprijava (HAMAG-BICRO)18.06.2018.*
Obavijesti o dodjeli vouchera za konzultantske usluge pisanja projekta20.06.2018.*
2. Rok za online punu prijavu (prema EUREKA tajništvu- Bruxelles)13.09.2018.
3. Rok za dostavu nacionalne dokumentacije (prema HAMAG-BICRO)20.09.2018.
Odluka o uspješnim prijavamasiječanj 2019.

*Okvirni datumi

 

O programu

Eurostars je program kojim se potiču mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dvije zemlje članice u projektu.

Popis zemalja: www.eurostars-eureka.eu

Ciljevi programa

  • Potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet
  • Potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika
  • Stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman

Natjecatelji

Glavni partner na projektu mora biti malo ili srednje trgovačko društvo koje se bavi istraživanjem i razvojem (R&D performing SME). Uloga razvojno istraživačkih poduzeća u projektu mora biti značajna.
Barem 50% ukupnih projektnih troškova vezanih uz IR aktivnosti moraju ostvariti IR poduzeća (‘R&D performing SMEs’), no taj postotak ne može uključivati troškove podugovaranja.

 

Vrijednost financiranja: Max. 200.000 EUR ili do 70 % opravdanih troškova hrvatskog partnera na projektu

Vremensko trajanje: Max. 36 mjeseci.Vrsta projekta: Razvoj novog proizvoda, usluge ili procesa

Opravdani troškovi: plaće zaposlenih, oprema i sitni inventar, troškovi usluga, troškovi putovanja, ostali razvojni troškovi.

1. Pretprijava

HAMAG-BICRO ovim putem poziva tvrtke da pošalju radnu verziju svoje prijave kako bi im se pomoglo sa konkretnim savjetima kako napisati finalnu prijavu za Eurostars program koju ocjenjuju neovisni ocjenjivači EUREKA tajništva (Bruxelles).

U sklopu pretprijave otvoren je i natječaj „Voucher program za usluge stručnjaka za pomoć u pripremi projektne prijave u program Eurostars“. Voucheri u iznosu od 15.000 kuna dodjeljivati će se najbolje ocijenjenim pretprijavama za sufinanciranje usluga stručnjaka za pomoć u pripremi projekata. Program dodjele Vouchera potražite ovdje.

Dostava pretprijave nije obavezna,  no na ovaj način tvrtke imaju sljedeće mogućnosti:

  • dobiti Voucher u iznosu od 15.000 kuna za usluge stručnjaka,
  • provjeriti koliko je projekt u skladu s propozicijama programa te
  • dobiti konkretne povratne informacije kako poboljšati prijavu.

Link za pristup ONLINE verziji pretprijave: OVDJE

Pretprijava se popunjava na engleskom jeziku. Kao pomoć prilikom pisanja Pretprijave možete koristiti Word dokument, no pretprijavu je potrebno slati putem online sustava.

2. Prijava

Prijava se sastoji od 2 koraka:

Napomene

HAMAG-BICRO zadržava pravo izmjena i dopuna ovog natječaja. Eventualne izmjene i dopune javnog poziva objavit će se na mrežnim stranicama HAMAG BICRO-a (www.hamagbicro.hr).


MSP podrazumijeva mikro, mala i srednja poduzeća u smislu Preporuke 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. EU definicija MSP: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm

Sredstva iz Programa NE SMATRAJU se potporama male vrijednosti („de minimis“ potpore).