Natječaj za program Eurostars 2

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavljuje poziv za međunarodne suradničke projekte u programu Eurostars-2.

HODOGRAM AKTIVNOSTI 2020.: 1. ROK 2. ROK
Rok za slanje pretprijave (nije obavezna) 12. siječnja 2020.
do 23:59:00 sati
20. srpnja 2020.
do 23:59:00 sati
Ocjena pretprijave 17. siječnja 2020.* 27. srpnja 2020.*
Dostava prijedloga stručnjaka od strane prijavitelja do 24. siječnja 2020. do 3. kolovoza 2020.
Podnošenje pune prijave Eurostars - online 13. veljače 2020.
20:00:00 CET
3. rujna 2020.
20:00:00 CET
Slanje nacionalne dokumentacije HAMAG-BICRO-u 20. veljače 2020. 10. rujna 2020.
Plaćanje stručnjaka ožujak 2020. listopad 2020.
Rezultati evaluacije svibanj 2020. prosinac 2020.
Slanje poslovnog plana HAMAG-BICRO-u za pozitivno ocijenjene prijave 20 kalendarskih dana od primitka obavijesti HAMAG-BICRO-a 20 kalendarskih dana od primitka obavijesti HAMAG-BICRO-a

* Navedeni datumi su okvirni i informativni, HAMAG-BICRO zadržava pravo izmjene istih.

O programu

Eurostars je program kojim se potiču mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dvije zemlje članice u projektu.

Popis zemalja: www.eurostars-eureka.eu

Ciljevi programa

  • Potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet
  • Potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika
  • Stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman

Prijavitelji

Glavni partner na projektu mora biti malo ili srednje trgovačko društvo koje se bavi istraživanjem i razvojem (R&D performing SME). Uloga razvojno istraživačkih poduzeća u projektu mora biti značajna.

Barem 50% ukupnih projektnih troškova vezanih uz IR aktivnosti moraju ostvariti IR poduzeća (‘R&D performing SMEs’), no taj postotak ne može uključivati troškove podugovaranja.

Vrijednost financiranja: Max. 200.000 EUR ili do 60 % za mikro i mala poduzeća te 50 % za srednja poduzeća, ovisno što je manje.

Vremensko trajanje: Max. 36 mjeseci.

Vrsta projekta: Razvoj novog proizvoda, usluge ili procesa

Opravdani troškovi: plaće zaposlenih, amortizacija i sitni inventar, troškovi vanjskih usluga, troškovi putovanja, ostali razvojni troškovi.

1. Pretprijava

HAMAG-BICRO ovim putem poziva tvrtke da pošalju radnu verziju svoje prijave kako bi im se pomoglo s konkretnim savjetima kako napisati finalnu prijavu za Eurostars program koju ocjenjuju neovisni ocjenjivači EUREKA tajništva (Bruxelles).

U sklopu pretprijave otvoren je i natječaj „Voucher program za usluge stručnjaka za pomoć u pripremi projektne prijave u program Eurostars“. Voucheri u iznosu od 20.000 kuna dodjeljivati će se najbolje ocijenjenim pretprijavama za sufinanciranje usluga stručnjaka za pomoć u pripremi projekata. Program dodjele Vouchera potražite ovdje.

Dostava pretprijave nije obavezna, no na ovaj način tvrtke imaju sljedeće mogućnosti:

  • dobiti Voucher u iznosu od 20.000 kuna za usluge stručnjaka,
  • provjeriti koliko je projekt u skladu s propozicijama programa te
  • dobiti konkretne povratne informacije kako poboljšati prijavu.

Pretprijave se podnose ONLINE putem obrasca: OVDJE

Pretprijava se popunjava na engleskom jeziku. Kao pomoć prilikom pisanja Pretprijave možete koristiti Word dokument, no pretprijavu je potrebno slati putem online sustava.

2. Prijava

Prijava se sastoji od 2 koraka:

Napomene

HAMAG-BICRO zadržava pravo izmjena i dopuna ovog natječaja. Eventualne izmjene i dopune javnog poziva objavit će se na mrežnim stranicama HAMAG BICRO-a (www.hamagbicro.hr).


MSP podrazumijeva mikro, mala i srednja poduzeća u smislu Preporuke 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. EU definicija MSP: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm

Sredstva iz Programa NE SMATRAJU se potporama male vrijednosti („de minimis“ potpore).