Pojedinačna

ESIF FI_logo_transparent

Program ESIF Pojedinačna jamstva dijeli se na dvije mjere unutar programa:

investicijski-mjera-A
obrta-sredstva-mjera-B

UVJETI DEFINIRANI PROGRAMOM ESIF POJEDINAČNA JAMSTVA

Značajka mjereMjera A – ESIF pojedinačna jamstva za investicijske krediteMjera B – ESIF pojedinačna jamstva za kredite za obrtna sredstva
Minimalni iznos jamstva150.000,00 EUR150.000,00 EUR
Maksimalni iznos jamstva2.000.000,00 EUR1.000.000,00 EUR
Maksimalna stopa jamstva80%65%
Minimalno trajanje jamstva1 godina1 godina
Maksimalno trajanje jamstva10 godina osim u pojedinim slučajevima ovisno o predmetu ulaganja i investiciji5 godina
Udio obrtnih sredstava najviše 30% od iznosa kredita100%
Premija rizikaOd 0,25% do 0,5% iznosa odobrenog jamstvaOd 0,5% do 1% iznosa odobrenog jamstva
Obuhvat jamstvaGlavnica kreditaGlavnica kredita
PotporaPotpora male vrijednosti (de minimis) i/ili državna potpora (GBER)Potpora male vrijednosti (de minimis)

Subvencija kamatne stope

Određenim ciljnim skupinama poduzetnika do maksimalno 3 puta u odnosu na umanjenje kamatne stope od strane financijske institucijeNije primjenjivo

Program nije namijenjen za financiranje slijedećih djelatnosti:

 • poljoprivredne i ribarske djelatnosti te ostale djelatnosti i aktivnosti isključene važećim propisima o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije (EU)   br.   1407/2013   od   18.prosinca   2013. o primjeni članaka 107. i 108.   Ugovora   o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore) i Uredbom Komisije EU br. 651/2014 od 17. lipnja 2014.
 • djelatnosti jednog ili više ograničenih sektora sukladno Prilogu 3. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 964/2014 od 11.rujna 2014.
 • djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja, djelatnosti proizvodnje i emitiranja radijskog i televizijskog sadržaja, djelatnosti novinskih agencija kao i uslužnih djelatnosti agencija za oglašavanje i odnosa s javnošću;
 • trgovačke djelatnosti osim ukoliko je predmet djelatnosti prodaja vlastitih proizvoda i/ili prodaja proizvoda proizašlih temeljem vlastitog ili stečenog znanja i iskustva (know-how);
 • benzinske postaje;
 • prodajni i servisni auto saloni;
 • taxi službe i rent-a car.

Vrste ulaganja za koje se ne može izdati jamstvo:

 • financiranje PDV-a;
 • refinanciranje postojećih obveza;
 • mostni kredite, okvirne kredite po poslovnim računima, revolving kredite, te okvire za garancije, kredite i sl.;
 • investicije koje služe u osobne svrhe;
 • izgradnja ili kupnja stambenih i poslovnih prostora radi prodaje ili iznajmljivanja osim u svrhu obavljanja turističke djelatnosti;
 • kupnja nekretnina i pokretnina od povezanih osoba; povezane osobe i poduzeća definirana su sukladno članku 3. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17.lipnja 2014. te Međunarodnim računovodstvenim standardom 24;
 • vozila za cestovni prijevoz tereta sukladno članku 3. stavku 2. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013.