Službeni dokumenti

HAMAG-BICRO Godišnji plan rada za 2018. godinu

62. sjednica UO Odluka o donošenju godišnjeg plana rada 2018.

Pravilnik o poslovnoj tajni

Statut

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_09_97_2263.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_09_107_2082.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_06_72_1389.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_116_2210.html

Javnost sjednica

Odredbama Poslovnika o radu Uprave Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, propisano je da na sjednicama Uprave moraju sudjelovati svi članovi Uprave i Predsjednik. Na sjednicama mogu sudjelovati i drugi djelatnici HAMAG-BICRO-a te osobe izvan HAMAG-BICRO-a, ako je to potrebno radi davanja stručnih mišljenja i obrazloženja o pojedinim predmetima iz dnevnog reda sjednice.

Sukladno Poslovniku o radu Upravnog odbora Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, sjednice Upravnog odbora u pravilu su javne. Javnost rada na sjednicama Upravnog odbora isključuje se u cjelini ili djelomice u slučajevima kad je to određeno zakonom ili kad Upravni odbor odluči da postoje razlozi za isključenje javnosti.

63. sjednica Upravnog odbora Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije održat će se 5. travnja 2018. godine u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb. Prijedlogom dnevnog reda obuhvaćeno je donošenje Godišnjeg izvješća za 2017. godinu te odlučivanje o raspodjeli rezultata za 2017. godinu te Izmjenama i dopunama Sistematizacije radnih mjesta. Također, u okviru sjednice predloženo je razmatranje davanja suglasnosti Upravi za donošenje Izmjena i dopuna Programa dodjele državnih potpora HAMAG-BICRO-a, kao i davanje suglasnosti za aktualne predmete iz nadležnosti Sektora za financijske instrumente te podnošenje Izvješća o radu Sektora za bespovratne potpore – Istraživanje razvoj i inovacije (IRI). Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici. Nakon sjednice biti će objavljeno priopćenje.