POC

Program provjere inovativnog koncepta

Trajanje programa
svibanj 2010. – danas

Opis programa

Cilj Programa provjere inovativnog koncepta je:

 • omogućiti stvaranje novih na znanju utemeljenih poduzeća sa sjedištem u Republici Hrvatskoj s potencijalom i sposobnosti za rast i razvoj (tzv. „spin-off“ sa sveučilišta i znanstvenih instituta) i
 • inovativnim tvrtkama pružiti priliku provjeriti i potvrditi komercijalnu primjenu istraživačkih rezultata i uspostaviti odgovarajuću strategiju za nastavak komercijalizacije.

PoC po projektu financira sljedeće aktivnosti:

 • provjera i zaštita intelektualnog vlasništva
 • izrada funkcionalnog prototipa
 • demonstracija tehničke izvedivosti
 • dodatne aktivnosti (analizu tržišta ili izradu studije isplativosti, izradu koncepata i strategije za razvoj ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju))

Od 2010. godine provedeno je 6 krugova natječaja.

 • ugovoreno je 222 projekata.
 • ugovoreni iznos za PoC: 54,2 mil HRK

Početak programa PoC: svibanj 2010. godine.

Broj objavljenih javnih poziva: 5

Program PoC (2013. – 2014.)

U okviru Drugog Hrvatskog projekta tehnologijskog razvoja (engl. Second Croatia Science & Technology Project – STP II) putem Programa PoC uz povećan broj financiranih PoC projekata u 2013. g. BICRO je dodatno razvio svoje poslovne procese uvođenjem on line sustava za prijavu projekata.
Aktivnosti na Programu PoC u 2013. godini obuhvaćale su:

 • implementaciju 49 projekata (20 PoC PRIVATE i 19 PoC PUBLIC ) ugovorenih u 4. Krugu PoC-a; čiji će rezultati provedbe biti mjerljivi po završetku financiranja; u drugoj polovini 2014. godine.
 • prema objavljenom javnom pozivu za prijave projekata u 5. Krugu PoC-a (lipanj 2013. g.) 362 zaprimljena projekta su evaluirana, Natjecatelji su obaviješteni o rezultatima provedene evaluacije, a od 177 pozitivno ocjenjenih projekata, sukladno raspoloživim sredstvima odabrano je i ugovoreno u prosincu 2013. godine 49 najboljih projekata (22 PoC PRIVATE i 27 PoC PUBLIC ) za sufinanciranje tijekom 2014 g.

Pokazatelji za program PoC (2010. – 2013.)

Broj zaprimljenih pretprijava916
Broj zaprimljenih prijava710
Iznos traženih sredstava iz programa PoC164.748.973,86 kn
Broj ugovorenih projekata161
Ukupna vrijednost ugovorenih projekata56.248.102,73 kn
Iznos ugovorenih projekata za financiranje iz PoC-a35.721.183,92 kn
Koeficijent privlačenja sredstava iz drugih izvora (1 kn iz Programa privlači 64 lipa iz drugih izvora)0,64
Broj ugovorenih projekata s poduzećima (PoC Private)89
Broj ugovorenih projekata s znanstvenim institucijama( PoC Public)72

(učinak BICRO sufinanciranja izmjeren nakon 6 mjeseci financiranja)

U inovativne i razvojno-istraživačke projekte uloženo je ukupno 20,2 mil. kn, od čega je BICRO participirao s 12,2 mil. dok su korisnici uložili 7,5 mil. kn vlastitih sredstava;

 • 16 prijava intelektualnog vlasništva
 • 9 patentnih zaštita
 • 48 izrađena funkcionalna prototipa
 • 33 demonstracija tehničke izvedivosti
 • 1 Spin-off-a sa Sveučilišta
 • Ostvareno 15 suradnji između znanstvenih organizacija i poslovnog sektora

(učinak BICRO sufinanciranja izmjeren tijekom 2013.g. 12 mjeseci po završetku financiranja)

Rezultati projekata

 • 42 demonstracije tehničke izvedivosti
 • 48 izrađenih funkcionalnih prototipova temeljenih na inovativnosti
 • 23 patentne prijave predane/ ili u pripremi

Komercijalizacija

 • 21 plasiran na tržište (komercijalizacija proizvoda/usluge /procesa)
 • 5.263.426 HRK iznos ostvarenog prihoda od komercijalizacije

Ostali učinci financiranog PoC projekta

 • 43 ostvarene suradnje znanstvenog (17) i privatnog (11) sektora
 • 356 zaposlenih, 35 novozaposlenih od čega 23 u I&R
 • 4 dodatno realizirana projekta (prijave rezultata PoC na FP7, IPA)